EU version

Největší výzvou pro celý program zůstává financování DAC, říká Jens Engelmann, generální ředitel Railiable GmbH

Největší výzvou pro celý program zůstává financování DAC, říká Jens Engelmann, generální ředitel Railiable GmbH
foto: Archiv/Největší výzvou pro celý program zůstává financování DAC, říká Jens Engelmann, generální ředitel railiable GmbH
09 / 02 / 2023

Pro železniční sektor byl letošní rok zahájen sympoziem VPI v Hamburku, které se konalo 10. ledna a bylo prezentováno panelovými diskusemi a projevy předních představitelů evropských železnic. RAILTARGET byl přímo na místě a přináší vám exkluzivní rozhovor s Dr.-Ing. Jensem Engelmannem, zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Railiable GmbH a spoluvedoucím programu European DAC Delivery Programme (EDDP). Hovořil o budoucích krocích zavádění a realizace DAC a podělil se o svůj postoj k nevyřešené otázce financování.

V jaké fázi se nyní DAC nachází?

Děkujeme za optání. Postupujeme měsíc po měsíci. Na evropské úrovni přecházíme od programu, který se víceméně skládal z dobrovolníků, k programu plus velkému, rozpočtově zajištěnému projektu. V rámci společného evropského železničního podniku nyní existuje tento stěžejní projekt 5 s názvem "Trans4m-R" s celkovým rozpočtem projektu ve výši přibližně sto milionů eur. To je opravdu obrovský a pro další postup nezbytný projekt. Tento projekt začal rozvíjet až do konce technologii DAC a všechny elektronické komponenty automatizace a digitalizace do konce roku 2025. Konečně můžeme vyjít z této prototypové situace a dosáhnout výrobků, kterými lze vagony a lokomotivy skutečně modernizovat. Nyní máme na vývoj této technologie peníze. Mám velkou radost z této příležitosti, kterou umožnila evropská železnice, je to nezbytný předpoklad. "Zbývající" EDDP se zaměřuje na přípravu přechodu. To znamená například: jaký je stav vozového parku (vozů a lokomotiv), jaká jsou technická řešení modernizace a jaká je provozní situace na seřaďovacích nádražích, zákaznických vlečkách atd. pro organizaci migrace, to je jedna hlavní otázka: kde na to vezmeme peníze? To jsou hlavní etapy: nyní máme program pro přípravu nasazení a máme tento velký projekt Flagship 5 Trans4m-R, aby tato technologie byla připravena a dala se koupit. To je velmi dobrý pokrok.

Jaké by měly být další kroky do budoucna?

Především je třeba, aby se vývoj technologie dostal do plánovaného tempa, abychom na železnici viděli první věci, které si můžeme osahat a vyzkoušet a se kterými můžeme přijet do různých evropských zemí ukázat, jak to funguje, a získat zpětnou vazbu. A dalším krokem v migraci je znát situaci lokomotiv, v jakém jsou stavu, kolik jich je atd. a totéž u vagonů, protože to silně ovlivňuje plánování migrace. Představte si, že bychom měli několik tisíc lokomotiv, které nemůžeme upgradovat. To by vyžadovalo úplně jiné plánování. A zpracování dat o tomto (a v analýze provozu) je jedním z dalších kroků v roce 2023 při plánování migrace.

A myslíte si, že DAC je stále v časovém presu? Myslím tím plán testování DAC na reálných vlacích?

Plán stále dodržujeme, protože nemáme žádné další informace, které by nás zastavily. Pokud budeme mít technologii připravenou přesně na čas v rámci tohoto stěžejního projektu a pokud bude spolehlivá a bude fungovat perfektně a bude dobře otestovaná, pak bychom ji mohli nasadit, pokud budeme mít samozřejmě finanční prostředky. Pokud by snad došlo k odchylkám kvůli případným problémům při vývoji technologie nebo něčemu podobnému, pak bychom to museli přehodnotit. V tuto chvíli říkáme ano, začneme v roce 2026.

Mohl byste se krátce vyjádřit k finančním prostředkům na financování vývoje a realizace DAC?

To zůstává největší výzvou pro celý program, protože bez financování nebude fungovat. Potřebujeme něco kolem deseti až dvanácti miliard eur. Jak jste dnes slyšeli na tomto sympoziu VPI diskusi, společně s evropskými partnery zkoumáme, zda můžeme mít národní financování evropských členských států smíšené s evropským, nebo zda máme jeden velký evropský peněžní fond a jakou roli hrají soukromé peníze atd. Takže zdroje jsme zatím nenašli, to je jasné, ale každý týden se vracíme a říkáme "potřebujeme peníze, pokud chceme zlepšit svět", a jednoho dne budeme mít úspěch. Nemohu vám říct kdy, ale v roce 2023 bychom měli vidět pokrok v této oblasti. Takže doufám, že na konci roku vám budeme moci říct "ano, existuje cesta vpřed".

Tagy