EU version

Živě: 2. blok konference SŽ - Osobní vlaky budou moci projíždět Krušnohorským tunelem rychlostí až 230 km/h!

Živě: 2. blok konference SŽ - Osobní vlaky budou moci projíždět Krušnohorským tunelem rychlostí až 230 km/h!
foto: Archiv/Živě: 2. blok konference SŽ - Osobní vlaky budou moci projíždět Krušnohorským tunelem rychlostí až 230 km/h!
14 / 11 / 2022

Ve druhém bloku diskuze se hovořilo o VRT a nových trendech v údržbě ŽDC, vystoupil například Karel Višnovský za AŽD nebo Martin Švehlík za SŽ.

K tématu promluvil například Karel Višnovský (AŽD), který hovořil primárně o technické stránce vysokorychlostních tratí. Zdůrazňoval požadavky pro provozuschopnost VRT, což jsou především zvláštní bezpečnostní podmínky. Základními kritérii VRT by pak měla být rychlost až 350 km/h, automatizace řízení a techniky vyvinutá pro dálkové ovládání.

Dále prezentoval Martin Švehlík za SŽ, který zmínil například terminály VRT, které nebudou sloužit jako cílové stanice vlaků, nýbrž jako doplněk systému. Švehlík upozornil, že při budování VRT bude jedním ze záměrů, aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí.

Na závěr uvedl jeden z největších budoucích projektů výstavby – Krušnohorský tunel, který bude mít 25-31 km, osobní vlaky v něm budou moct projíždět rychlostí až 230 km/h a nákladní vlaky rychlostí 120 km/h!

Radek Trejtnar z generálního ředitelství mluvil o digitalizace a automatizaci procesů, kvalitě stavebních prací a montáži dílů. Je podle něj podstatné, aby se zkracovaly výlukové časy.

Posledním mluvčím v tomto bloku byl Bohuslav Stečínský za SŽ, který rovněž vyzdvihoval modernizace a provozuschopnost, v rámci čehož se budou přestavovat mosty a jejich nosné konstrukce, tunely nebo se budou dále vyměňovat trakční vedení.

Tagy