EU version

Živě: 1. blok konference SŽ - ETCS, klíč k digitalizaci a automatizaci železnice

Živě: 1. blok konference SŽ - ETCS, klíč k digitalizaci a automatizaci železnice
foto: Archiv/Živě: 1. blok konference SŽ - ETCS, klíč k digitalizaci a automatizaci železnice
14 / 11 / 2022

V prvním bloku konference promluvil například šéf Státního fondu Zbyněk Hořelica nebo Luboš Knížek z MD. Předmětem obecného zájmu je modernizace tratí.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se nemohl dostavit na konferenci SŽ, ale i přesto pronesla pár slov na úvod prostřednictvím video záznamu. Dále hovořil generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, který všechny na konferenci přivítal. Následoval poslanec Martin Kolovratník (ANO), který zmínil novelu zákona o drahách a neopomněl opětovně poznamenat, že má obavu z dluhového financování, které ministerstvo dopravy podporuje.

V prvním bloku, který se soustřeďoval na strategii dopravy železničních dopravních cest (ŽDC), promluvil Luboš Knížek z ministerstva dopravy, který představil koncepci rozvoje železniční infrastruktury. Ministerstvo se bude soustředit na výstavbu nových rychlejších tratí, k čemuž budou potřeba nová vozidla, dále je nezbytné zvýšit úroveň bezpečnosti, a tím snížit rizika. Je podle něj rovněž podstatné zvýšit rychlost, snížit náklady na provoz a zvýšit atraktivitu a komfort pro cestující.

Knížek rovněž zmiňuje implementaci ETCS, která je naplánována k 1. 1. 2023 – tento projekt je klíčem k digitalizaci a automatizaci železnice. V souvislosti s výhledy do budoucna zmínil i konverzi trakční soustavy, který by měl usnadnit další elektrizaci v severní části ČR, jedná se však o dlouhodobý projekt.

Dále promluvil Zbyněk Hořelica, šéf Státního fondu – předmětem jeho přednášky bylo financování dopravní infrastruktury. Zmiňoval čerpání rozpočtu SFDI na rok 2022 a podotknul, že současný rozpočet na rok 2023 je zatím nejvyšší, co kdy byl, 150,9 miliardy Kč – podle Hořelici se jedná o rozumný a vyrovnaný rozpočet.

Následovala Marcela Pernicová z generálního ředitelství SŽ, která vyzdvihla důležitost provozuschopnosti drah, plánovaných opravy a údržbových akcí. Je nezbytné zajistit zvyšování plynulosti. V plánu bude také komplexní reprofilace kolejnic a výhybek, stejně tak jako výměna jazyků výhybek.

Posledním mluvčím v prvním bloku byl Mojmír Nejezchleb z generálního ředitelství, který poukazoval na stav a výhled investic SŽ. Prioritou Správy železnic bude především modernizace železničních koridorů, odstranění úzkých hrdel a modernizace tratí (Praha – Beroun, Plzeň – Domažlice – Česká Kubice).

 

 

 

Tagy