EU version

Lokomotiva Vectron jako první v ČR úspěšně prošla testy kompatibility s ETCS

Lokomotiva Vectron jako první v ČR úspěšně prošla testy kompatibility s ETCS
foto: Správa železnic - tiskové materiály/Lokomotiva Vectron jako první v ČR úspěšně prošla testy kompatibility s ETCS
04 / 02 / 2022

Správa železnic ve spolupráci s firmou Siemens a dopravcem ČD Cargo úspěšně dokončila testování kompatibility lokomotiv Siemens Vectron s novým jednotným evropským zabezpečovacím systémem ETCS, kterým se postupně vybavují i české železniční tratě. Tyto lokomotivy, z nichž jedna je i součástí vozového parku Správy železnic, tak mohou jako první typ v ČR provozovaných železničních vozidel plně využívat výhody jízdy pod dohledem ETCS.

Testování lokomotiv Vectron probíhalo na tratích Břeclav – Česká Třebová – Kolín, Břeclav – Petrovice u Karviné a Praha – Olbramovice, vybavených druhou a třetí generací systému ETCS.

Testování se skládalo ze zkoušky vybraných funkcí evropského vlakového zabezpečovače ETCS a simulovaných scénářů, které mohu na trati v reálném provozu nastat (např. jízda po trati s výlukou, dálkové zastavení vlaku dispečerem, odjezd do postavené vlakové cesty). Výsledkem je úspěšné vykonání testu kompatibility a povolení k provozu pod dohledem ETCS.

„Úspěšné vykonání předepsaných typových testů kompatibility potvrdilo, že ETCS můžeme plnohodnotně využívat na tratích i na vozidlech. Pro českou železnici je to zásadní krok zejména v oblasti bezpečnosti dopravy, úspor energie a plynulosti provozu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Tempo výstavby stacionární části jednotného evropského vlakového zabezpečovač ETCS na železničních tratích sítě Správy železnic je v současnosti velmi vysoké,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility ČR. „Vybavení tratí stacionární částí ETCS je jedním z kroků. K plnému využití všech výhod tohoto systému je však třeba, aby na tratích jezdila vozidla vybavená mobilní částí ETCS. Velmi mne těší, že lokomotiva Vectron se stala prvním vozidlem v ČR, které úspěšně absolvovalo náročné a komplexní zkoušky a následně test kompatibility. Může tedy na vybraných úsecích jezdit čistě pod dohledem ETCS.“

„Jsme rádi, že jsme byli součástí testování a mohli tak přispět k úspěšnému provedení testů kompatibility lokomotiv Vectron v České republice. U našich lokomotiv Vectron v současné době ve spolupráci se Siemensem také aktivně řešíme upgrade mobilní části ETCS na Baseline 3 (základní specifikaci 3), což odpovídá aktuálním celoevropským cílům v rámci ERTMS. Naší ambicí je pak co možná nejrychleji dohnat stacionární část a postupně se více a více zapojovat do ověřovacího provozu vlaků pod dohledem ETCS, a to jak s nově pořizovanými hnacími vozidly vybavenými ETCS již z výroby, tak s hnacími vozidly vybavovanými dodatečně,“ řekl David Jelínek, vedoucí oddělení hospodaření s hnacími vozidly a expert ČD Cargo na ETCS.

Správa železnic rozšířila svůj park diagnostických vozidel o vícesystémovou lokomotivu Siemens Vectron loni na podzim. Využívat ji chce pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS. 

Tagy