EU version

Celostátní sněm Hospodářské komory. Co vyplyne pro dopravní sektor?

Celostátní sněm Hospodářské komory. Co vyplyne pro dopravní sektor?
foto: Redakce RAILTARGET/35. sněm Hospodářské komory ČR
08 / 06 / 2024

Živnostníci, malé i velké podniky ze všech odvětví a regionů České republiky, tedy i dopravy se zúčastní celostátního sněmu. Na programu bude i dopravní infrastruktura.

 

Redakce RT dostala tiskovou zprávu, která přináší i komepletní program akce. Ta se odehraje ve čtvrtek, 13. června mezi 10:00–12:30 hod. v O2 universum. 

Na programu bude projev prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka, předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila,  předsedy vlády Petr Fialy. Vystoupí i ministři -  ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr dopravy Martin Kupka, ministr financí Zbyněk Stanjura, ale také primátor Bohuslav Svoboda. A v další části programu proběhne neveřejné jednání. 

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou, podnikatelé si ji řídí sami. Sdružuje živnostníky, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky a téměř 130 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů. Působí v 73 městech a ve spolupráci s partnery provozuje také pět asistenční kanceláře v zahraničí (v Srbsku, Kazachstánu, Moldavsku, Mongolsku a nově na Filipínách). Je součástí evropské i celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor, spolupracuje s komorami ve 120 zemích.

Provozuje také Czech Pointy, kde si podnikatelé vyřizují výpisy i z neveřejných registrů. Zajišťuje registraci do mýtného systému i důležité obchodní dokumenty. Je jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů o pracovníky ze zahraničí, čímž zaměstnavatelům pomáhá řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Členství v Hospodářské komoře je v České republice na rozdíl od některých okolních zemí dobrovolné. Členství umožňuje podnikům připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se jejich podněty zabývat. Podnikatelé tak sami ovlivňují podnikatelské prostředí, ve kterém působí.

Při Hospodářské komoře působí také Rozhodčí soud, který rozhoduje ve vnitrostátních majetkových sporech i mezinárodních arbitrážích.

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se jednou za rok. Je složen ze dvou sněmoven – všeobecnou sněmovnou tvořenou zástupci okresních územních komor a sněmovnou společenstev, v níž zasedají zástupci profesních asociací, unií, svazů, klastrů a řemeslných cechů. Sněm stanoví hlavní úkoly Hospodářské komory na následující jeden rok. Podnikatelé si na sněmu každé tři roky volí mj. svého prezidenta a viceprezidenty. Letos je sněm nevolební. Funkční období je tříleté a současnému vedení skončí v roce 2026.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Tagy