EU version

Na plavbe do Drážďan prebiehala diskusia o námornej logistike a vnútrozemskej doprave

Na plavbe do Drážďan prebiehala diskusia o námornej logistike a vnútrozemskej doprave
foto: RAILTARGET/Na plavbe do Drážďan prebiehala diskusia o námornej logistike a vnútrozemskej doprave
15 / 06 / 2023

Redakcia RAILTARGET mala včera možnosť zúčastniť sa na jubilejnej 30. plavbe po rieke Labe z Königsteinu do Drážďan, ktorú organizovali spoločnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe a Hafen Hamburg Marketing. Na palube nechýbali významní politickí a obchodní zástupcovia zo Saska, Hamburgu a Českej republiky.

Každoročné plavby po rieke Labe organizujú spoločnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe a Hafen Hamburg Marketing so svojimi partnermi v oblasti logistiky vodnej cesty Labe už od polovice 90-tych rokov. Na lodi prebiehali diskusie o aktuálnych výzvach najmä v námornej logistike a vnútrozemskej doprave. Najviac rezonovali témy ako dopad klimatických zmien, posun globálnych dodávateľských reťazcov a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktoré skrývajú príležitosti, ale aj riziká. Predstavitelia zainteresovaných logistických spoločností sa niekoľkokrát vyjadrili, že sa môžu tešiť vysokej spoľahlivosti prepráv zo Saska a Českej republiky do metropolitného regiónu Hamburg.

RAILTARGET na palube lodi BASTEI

Po krátkych prednáškach mali hostia možnosť diskutovať o všetkých aktuálnych témach, ktoré lodnou dopravou rezonujú. Medzi hosťami nechýbali ani predstavitelia železníc, ktorých záujem smeroval najmä na zlepšenie kooperácie lodí a železníc a hľadanie riešení na problémy, ktoré trápia oba dopravné sektory.

RAILTARGET na palube lodi BASTEI 

 

Tagy