EU version

Jiří Merta: Podíl expertů z Francie na přípravě vysokorychlostních tratí neznamená, že je nepostaví čeští dodavatelé

Jiří Merta: Podíl expertů z Francie na přípravě vysokorychlostních tratí neznamená, že je nepostaví čeští dodavatelé
foto: SNCF/Jiří Merta: Podíl expertů z Francie na přípravě vysokorychlostních tratí neznamená, že je nepostaví čeští dodavatelé
21 / 03 / 2023

Správa železnic při přípravě vysokorychlostních tratí už čtyři roky využívá poznatky a know-how odborníků francouzských státních drah SNCF. Podle platné rámcové smlouvy budou čeští železniční experti konzultovat s Francouzi ještě šest let. Jak v rozhovoru zdůrazňuje technický náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Jiří Merta, tato spolupráce se pro českou stranu ukázala jako nezbytná a v mnoha aspektech prospěšná.

Proč jsou v rámci přípravy vysokorychlostních tratí využívány konzultace s experty francouzského správce drah SNCF Réseau?

V rámci SNCF se zkušení lidé pohybují v oblasti projektování a provozu VRT už přes 40 let. Francouzský systém vysokorychlostní železnice je i jejich zásluhou skutečně spolehlivý a maximálně funkční. Troufám si tvrdit, že díky jejich zkušenostem se nám daří zkracovat a zefektivňovat celý proces přípravy vysokorychlostních tratí u nás, aktuálně hlavně v projekční fázi. V našem vztahu jde v podstatě o celou koncepci, jak tento typ tratí připravovat, budovat, provozovat i udržovat. Právě ji přebíráme a do značné míry se jí inspirujeme při nastavení naší vysokorychlostní koncepce pro české prostředí. Počítáme s tím, že první úseky vysokorychlostní železnice u nás by se měly začít stavět za dva roky a další pak budou následovat. Času tedy už moc nezbývá.

Jak tato spolupráce v praxi vypadá?

Netvrdím, že ve Správě železnic nejsou experti, kteří nevědí, jak železniční trať naplánovat a postavit. To určitě ano. Ale francouzští odborníci mají s plánováním, výstavbou, provozem a údržbou vysokorychlostních tratí obrovské dlouhodobé zkušenosti a nesmíme promarnit šanci jich využít. Už jenom proto, že česká krajina je nesmírně členitá a opravdu není jednoduché do ní umístit tak velkou a zásadní dopravní stavbu, která má být zároveň environmentálně, dopravně i ekonomicky efektivní. Jakékoliv zkušenosti, zvlášť ty francouzské, se nám proto hodí, protože právě francouzské pojetí vysokorychlostní železnice je tomu českému velmi blízké. Bavíme se nejen o technikáliích samotné trati, ale také o budoucím pojetí provozu. Jde tedy o dlouhodobou záležitost, která začala v dubnu 2019 uzavřením první rámcové smlouvy se společností SNCF International. Nyní nám běží osmiletá smlouva o poskytování konzultačních služeb přímo s manažerem infrastruktury – společností SNCF Réseau.

SNCF

Bude mít spolupráce s francouzskou stranou vliv na použité technologie?

Chci zdůraznit, že konzultace s experty z Francie neznamená, že bychom jakýmkoliv způsobem upřednostňovali francouzské firmy nebo jejich technologie. Know-how francouzských státních drah nám říká zejména to, jak jednotlivé stavební části a další komponenty trati prostorově navrhnout a optimálně poskládat, což je právě teď při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí ze všeho nejdůležitější. Jde o to, aby byl celý životní cyklus stavby ekonomický, systém vysokorychlostních tratí jako celek environmentálně i společensky přijatelný a projednatelný a abychom byli schopni tratě provozovat při dodržení velmi přísných požadavků na spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. Přece jenom jde o velkou investici a páteř veřejné dopravy ČR a celé střední Evropy. To všechno náš francouzský vzor splňuje, ale jaké konkrétní technologie při výstavbě použijeme, nám samozřejmě neříká. Záměrem je dát příležitost českému průmyslu zapojit se do všech fází přípravy, výstavby a provozu vysokorychlostních tratí v maximální možné míře, a to ve všech relevantních odvětvích.

Znamená to, že díky této spolupráci minimalizuje Správa železnic i naši projektanti rizika a chyby při přípravě a provozu vysokorychlostních tratí?

Přesně tak. Vyvarujeme se mnoha slepých uliček, do kterých bychom se zákonitě dostali, kdybychom neměli přístup ke zkušenostem francouzského partnera, který se právě o takové své nezdary naštěstí nebojí podělit. Zároveň tu máme procesy spojené se zprovozněním vysokorychlostní trati nebo její noční údržbou, což jsou v našem prostředí úplné novinky. Chyby, které se v začátcích jakéhokoliv nového projektu zákonitě stávají, bychom museli sami urychleně řešit. Celý proces by to tak zdrželo a určitě by se to projevilo i na finanční stránce – bavíme se i o desítkách miliard korun za chyby ve stavebním řešení. To by mohlo celému projektu v očích veřejnosti velmi ublížit. Teď se máme koho zeptat a rizika tak minimalizovat.

Stále častěji se hovoří o přínosech i rizicích výstavby vysokorychlostních tratí. V jaké fázi je projekt?

Výhody cestování na vysokorychlostních tratích jsou zřejmé – pro cestující je to velká úspora času, jedná se o ekologickou dopravu s výraznou úsporou vypuštěného oxidu uhličitého, investice podpoří rozvoj regionů a menších sídel v blízkosti tratí a obsluhovaných stanic a celý projekt zajistí lepší a pohodlnější dopravní provázanost regionů na národní i evropské úrovni. Navíc, dostupnost vlaků bude velmi dobrá díky plánované síti rychlých spojení i do menších měst.

Je to projekt, který určitě v dlouhodobém horizontu významně zlepší kvalitu života v České republice. Teď je i pro nás ve Správě železnic mnoho věcí nových, ale za několik let nám cestování po vysokorychlostních tratích přijde jako běžná součást života. Nyní ale musíme připravit na tuto změnu samosprávy i obyvatele regionů, čeká nás mimo jiné fáze majetkoprávního řešení staveb, tedy výkupů pozemků. Proto je aktuálně na místě intenzivní komunikace s každým, koho se stavba trati jakýmkoliv způsobem dotýká.

Tagy