EU version

„Digitální spřáhlo by znamenalo další oslabení železnice,“ uvedl ministr dopravy Kupka na konferenci ŽESNAD.cz

„Digitální spřáhlo by znamenalo další oslabení železnice,“ uvedl ministr dopravy Kupka na konferenci ŽESNAD.cz
foto: Foto RAILTARGET, public domain /Martin Kupka
04 / 06 / 2024

Ministr dopravy na konferenci ŽESNAD.cz ve Špindlerově Mlýně varoval před zavedením digitálního spřáhla, které by podle něj mohlo oslabit českou železnici. V rozhovoru pro RAILTARGET hovořil také o důležitosti evropské spolupráce, zvyšování finančních prostředků pro modernizaci železniční infrastruktury a nutnosti vyvažovat zájmy železniční a silniční dopravy.

Pane ministře, setkáváme se po konferenci ŽESNAD.cz ve Špindlerově Mlýně. Jak hodnotíte dnešní konferenci? Jaká byla atmosféra a nálada? Dnes proběhla i debata k DACu, také se Správou železnic.

Ostrá, věcná debata. Digitální spřáhlo pro Českou republiku by znamenalo další oslabení železnice. Budu bránit, aby se takové zařízení kdykoliv zavedlo, dokud nebudeme znát finální technologii, není možné, aby se stala jakoukoli povinností. To je první bod. Dalším bodem je, že jsme bavili jsme se o ETCS a o celé řadě vážných věcí. O budování dopravní infrastruktury i nákladní dopravy na železnici.

 

Moje další otázka směřuje k evropským aktivitám. Vnímáte jako důležité, že se takzvaně posouváme i k evropské politice, evropským agenturám železnice a snažíme se přiblížit k místu, kde všechny regulace vznikají, tedy do Bruselu? 

Je to velmi dobře! Znamená to i posílení aktivit ministerstva. Jsme na stráži před regulacemi, které by dál zdražovaly železniční dopravu. Pokud v tomto směru budeme mít i podporu ŽESNADu, bude to jen posila.

Na jakou finanční podporu se může železnice těšit v tomto roce? Zmiňoval jste se pouze o čerpání modernizačních fondů do budoucna?

Nám se dále podařilo zvýšit finanční prostředky na provozuschopnost dráhy. Tam, kde bude možné alespoň trochu odstranit úzká hrdla a místa pomalé jízdy. Tím se budeme zabývat už v letošním roce. To znamená větší kapacitu a snazší dopravu po české železnici. Máme pořád rekordní objem finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tohle musíme udržet i pro příští rok.

Moje poslední otázka: Musíte vyvažovat železnici a silnici. I na základě dnešní debaty cítím, že to není úplně lehká role. Daří se to?

Věřím, že se to v rámci možností daří. Je důležité vše vysvětlovat, protože se často stává, že železnice nevidí na silnice a silnice nevidí na železnici. Nejhorší je, když spolu lidé nemluví a nejsou schopni se vžít do kůže druhých. Každá oblast má svoje těžkosti a problémy. Některé jsou postavené na omezené infrastruktuře, jiné jsou limitované zahraniční a často predátorskou konkurencí. Mluvím především o silnici. Je potřeba tento pohled zprostředkovat táborům, které nemají být znepřátelené, aby byly schopny zhodnotit i to, čím žije druhá část společnosti v české dopravě.

Tagy