EU version

Přípravu prvních vysokorychlostních tratí posiluje studie proveditelnosti PPP

Přípravu prvních vysokorychlostních tratí posiluje studie proveditelnosti PPP
foto: SNFC / Alex Profit/SNFC
11 / 01 / 2024

Správa železnic uzavřela smlouvu se společností PricewaterhouseCoopers ČR na vypracování studie proveditelnosti PPP Rychlá spojení Morava.

Vysokorychlostní tratě v ČR splňují veškeré požadavky na využití financování formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Proto vláda pověřila Správu železnic k vyhodnocení této metody pro úseky z Brna do Ostravy a z Brna do Břeclavi – tedy ty, které jsou v přípravě aktuálně nejdál.

Možnost využití způsobu PPP financování (Public-Private Partnership) při přípravě výstavby tuzemských vysokorychlostních tratí vyplývá především z potřeby know-how a záruk kvalitní výstavby a údržby. Vzorem jsou úspěšné zkušenosti Francie, která financování PPP využila při výstavbě vysokorychlostních tratí na svém území. Oba vybrané úseky vysokorychlostní tratě na Moravě jsou v současnosti v nejpokročilejší fázi přípravy, kdy je hotova většina potřebné dokumentace pro územní rozhodnutí.

SŽ / Public domain

Pokud má mít Česko v roce 2033 dostavěnou páteřní síť dálnic včetně pražského okruhu a rozestavěné první úseky vysokorychlostních tratí, musíme pro financování výstavby zajistit více zdrojů. Zapojení soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů je proto nezbytným krokem. Soukromý sektor tratě doprojektuje, zafinancuje, postaví, po několik desetiletí je bude provozovat a udržovat a pak je předá do užívání státu v odpovídající kvalitě,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

V rámci PPP spolupráce vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15–30 let. Dodavatel zakázku provede, a to včetně zajištění údržby a převzetí rizik, na kterých se se zadavatelem domluvil. Od uvedení služby do provozu pak zadavatel zakázku financuje formou pravidelných plateb po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je od počátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smlouvy převezme od soukromého sektoru také veškerý provoz a údržbu.  

Vzhledem k dlouhodobým záměrům v oblasti VRT vzniká i specializovaný PPP tým. Jeho součástí bude také francouzský expert se zkušenostmi s výstavbou vysokorychlostních tratí. Tento tým stojí i za realizací výběrového řízení na zpracování studie proveditelnosti PPP Rychlá spojení Morava. Vybraný zhotovitel, PricewaterhouseCoopers Česká republika, zhodnotí vhodnost a rizika financování vysokorychlostních tratí na Moravě a dodá Správě železnic relevantní podklad pro rozhodování o využití této formy financování výstavby vysokorychlostních tratí v ČR. „Očekáváme, že studie bude dokončena ke konci 2. čtvrtletí letošního roku. Tento podklad bude sloužit vládě České republiky k rozhodnutí o využití PPP financování na úsecích Rychlého spojení Morava a k zahájení výběru transakčního poradce pro přípravu koncesní smlouvy s budoucím zhotovitelem výstavby VRT,“ doplňuje ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier.

 

Zdroj: tisková zpráva SŽ

Tagy