EU version

Konference VUZ: Slovensko by se mělo inspirovat dopravní politikou ČR, zaznělo

Konference VUZ: Slovensko by se mělo inspirovat dopravní politikou ČR, zaznělo
foto: Archiv/Aktuálně z konference VUZ: Slovensko by se mělo inspirovat dopravní politikou ČR
03 / 11 / 2022

RAILTARGET přináší exkluzivní zpravodajství z konference VUZ, která probíhá dnes a zítra v Bratislavě. Na konferenci vystoupí vrcholoví manažeři železničního sektoru České republiky a Slovenska i politické reprezentace sektoru dopravy obou zemí.

Moderní technologie pohledem dopravců a správců infrastruktury 13 -14.30

Michal Krapinec - předseda představenstva ČD Dle jeho slov je česká a slovenská železnice již dnes součástí evropského ekosystému. Zdůraznil, že ČR hraje prim a je označována jako srdce Evropy a měla by ji hnát Evropou. Je rád, že se s ČR počítá jako se středovou součástí v souvislosti s VRT.

Ján Lukáč - člen představenstva ZSSK Slovensko též nechce vypadnout z evropského koridoru proto, aby Slovensko bylo konkurenceschopné v rámci liberalismu, který nás čeká. Zdůraznil, že budou vše činit proto, aby slovenský koridor zůstal vytěžený a nezůstal na konci evropského prostoru.

Tomáš Tóth - předseda představenstva ČD Cargo

Otevřel téma JVZ (jednotlivých vozových zásilek), které jsou velkým tématem pro železniční sektor. Právě jejich přeprava může pomoci spolu s kombinovanou dopravou přesunout více zboží ze silnice na železnici. Zmínil také problematiku EU projektů a naplňování jejich cílů. K těm patří i téma DAC (digitální automatické spřáhlo), kde je nutné dořešit především otázku financování a obecně CBA (cost-benefit analýzu).

Roman Gono předseda představenstva ZSSK CARGO Ve svém příspěvku zmínil, že cílem všech je, aby železnice byla efektivnější a rychlejší. Hustota železniční infrastruktury dle jeho slov na Slovensku a v České republice se řadí mezi TOP desítku, což podle něj dává železnicím velmi dobrou výchozí pozici na to, aby bylo možné na tom stavět a rozvíjet.

Jiří Pavel – ředitel strategie SŽ Navázal na předřečníky a otevřel téma Evropyz pohledu správce infrastruktury a manažera infrastruktury Správy železnic. Je dle jeho slov zásadní, udělat vše proto, aby všechny specifikace z Evropské komise a nařízení, které se tam tvoří, dokázala efektivně a rychle implementovat. 

Budoucnost  Česko-slovenské železnice 15-16.30

Martin Kupka- ministr dopravy ČR informoval účastníky konference o dnešním jednání českého Hospodářského výboru, kde proběhlo jednání k rozpočtu SFDI. Zmínil také vizi výstavby VRT nebo důležitost sítě TEN-T.

Jaroslav Kmeť- státní tajemník Ministerstva dopravy a výstavby SR sdělil účastníkům konference, že Slovensko bude podporovat přepravu JVZ (jednotlivých vozových zásilek) a je ve fázi notifikace této podpory. Tématem však zůstává stav slovenské infrastruktury i cena za dopravní cestu, což jsou důvody, díky kterým se někteří dopravci začínají Slovensku vyhýbat.

Jiří Kolář- ředitel Drážní úřad ČR se věnoval tématu simulátorů pro strojvedoucí a také systému MLS, který monitoruje licence strojvedoucích, díky čemuž by mělo dojít k lepší kontrole práce strojvedoucích a následně i zvýšení bezpečnosti na české železnici.

Oldřich Sládek – prezident Svazu dopravy ČR a výkonný ředitel ŽESNAD.cz Zrekapituloval, že ŽESNAD nyní pracuje na metodice týkající se úspor a redukce provozu na regionálních tratích. Podle Sládka je to pozitivní krok pro rozvoj železnice.

Ján Biznár- prezident Asociácie železničních dopravců SR Shrnul problémy slovenských dopravců na Slovensku a zdůraznil, že Slovensko by se v plánování železniční dopravní infrastruktury mělo inspirovat Českou republikou.

Trendy ve vývoji kolejových vozidel 17-18.00

Tomáš Ignačák prezident CZ/SK Region Škoda Transportation  Zastavil se u tématu životního prostředí. Upozornil, že přesun dopravy ze silnice na železnici přispívá výrazně ke snižování emisí. Velkým trendem podle něj bude dále digitalizace a bezpečnost.

Jan Vurm – jednatel Siemens Mobility Otevřel téma železnic ve smyslu dlouhodobých investic.

Miroslav Kupec- ředitel PESA Rail ČR Společnost Pesa brzo předá sedm elektrických jednotek společnosti RegioJet.

Daniel Kurucz výkonný ředitel Alstom pro Česko a Slovensko shrnul výhody vodíkového pohonu vlaků, zdůraznil, že jsou běžnou součástí například německé infrastruktury.

Jaroslav Plhák- provozní ředitel CZ LOKO společnost CZ LOKO se v návaznosti na aktuální trendy rozhodla vyvinout svou první elektrickou lokomotivu.

Trendy ve vývoji vlakového zabezpečení ETCS a jeho alternativy/doplňky

Vladimír Krampík, ředitel pro evropské záležitosti AŽD Praha s.r.o. Vyjádřil k ETCS jednu obavu. „Nikdy jsme to ještě nezkusili,“ řekl s tím, že první přepnutí, kde se zahájí ETCS bude opravdu klíčové. Zmínil také, že se původně plánovalo, že bude dvouletý souběh, nyní jsme ale podle něj ve zpoždění, tudíž přepnutí proběhne ze dne na den, aniž by se to vyzkoušelo.

Na jeho slova reagoval ministr dopravy Martin Kupka s tím, že na konci příštího roku vyhodnotíme, jak jsme daleko, co to znamená z hlediska dodavatelských dílů. „Jsem nakloněn termínu 2025, i z toho důvodu, že to tak má být,“ řekl. Pokud by se na konci příštího roku ukázalo, že to není reálné, tak až pak budeme reagovat, řekl.

Tomáš Tóth z ČD Cargo k tomuto tématu dodal, že v případě trati Olomouc - Uničov, kde v rutinním provozu vyzkoušíme ETCS již v roce 2023, se jedná o velkou vlaštovku, která nám ukáže směr. Připustil, že to v principu funguje, i přes to, že existují věci mezi palubní a stacionární částí systému, které je ještě potřeba „doladit“.

Václav Kraus, ředitel Sherlog NG,a.s. se vyjádřil ještě na závěr k rychlému nasazení, jak jsou schopni za Sherlog NG a.s. pomoci, pokud by se dopravci k tomuto rozhodli.  

 

Tagy