EU version

Stav mostu pod Vyšehradem si vyžádá další dopravní omezení

Stav mostu pod Vyšehradem si vyžádá další dopravní omezení
foto: Twitter - Správa železnic /Stav mostu pod Vyšehradem si vyžádá další dopravní omezení
20 / 01 / 2023

Železniční most pod Vyšehradem je na hranici své provozuschopnosti. Správa železnic proto v průběhu roku dle plánu postupně přistoupí k nezbytným opatřením, která budou mít vliv na železniční provoz. Jako první začal v polovině ledna platit zákaz jízdy vlaků s více lokomotivami. Cílem dalších přijímaných opatření je udržet provoz na mostě v maximálně možném rozsahu, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Současně Správa železnic podniká kroky ke zmírnění výhledového omezení pro nákladní dopravu

Most mezi Smíchovem a Výtoní prošel v posledních letech řadou podrobných průzkumů, byl podroben statickému přepočtu a diagnostiku doplnily také zatěžovací zkoušky. V reakci na výsledky zpřísnila Správa železnic dohled nad mostem a ve spolupráci s ČVUT zavedla od roku 2020 dlouhodobý monitoring. Konstrukce jsou trvale osazeny čidly, která průběžně sledují a vyhodnocují pokračující změny. Správa železnic i pro letošek plánuje ošetření kritických míst na mostovce a hlavních nosnících. Stav jednotlivých částí však odpovídá jejich stáří, materiálu, konstrukčnímu řešení i provoznímu zatížení a údržbou jej už nelze zvrátit. Přestože je most na hranici své životnosti, se zavedenými opatřeními je provoz na něm i nadále bezpečný.

 

Od poloviny února 2023 je Správa železnic nucena přistoupit ke snížení třídy zatížení mostu z C3 na C2, to v konečném důsledku zamezí provozu nákladních vlaků. Počínaje rokem 2024 se traťová rychlost sníží na 20 km/h a na most nebudou moct vjet těžší drážní vozidla, zároveň bude po stávající konstrukci moct projíždět pouze jeden vlak. Celkové zatížení mostu se pro příští rok musí snížit na 60 procent současného rozsahu.

 

Pro trasování nákladní dopravy je v této části Prahy podstatný Branický most, s jehož opravou a zdvoukolejněním úseku Branický most – Praha-Krč – Spořilov začneme v letošním roce. Správa železnic v nejbližších dnech vypíše tendr na zhotovitele stavby. Významným hlediskem hodnocení nabídek přitom bude zkrácení tzv. nickolejného provozu, tedy období, kdy po mostě vlaky jezdit nebudou. Průběh stavby i možnosti organizace provozu koordinujeme se zástupci sdružení ŽESNAD.CZ, abychom dopady na nákladní dopravu co nejvíce eliminovali.

Zdroj: Správa železnic 

Tagy