EU version

Elektronickými jízdenkami se zabývá i Evropský parlament. Chceme bezproblémový prodej, zaznívá z CER

Elektronickými jízdenkami se zabývá i Evropský parlament. Chceme bezproblémový prodej, zaznívá z CER
foto: Archiv/Elektronickými jízdenkami se zabývá i Evropský parlament. Chceme bezproblémový prodej, zaznívá z CER
02 / 05 / 2023

Dne 24. dubna se v Evropském parlamentu sešli železniční stakeholdeři a tvůrci politik v oblasti železniční dopravy, aby projednali návrh komise týkající se multimodální digitální služby v oblasti mobility (MDMS). Účastníci panelové diskuse na vysoké úrovni, kterou uspořádalo Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností, a kterou vedla europoslankyně Maria Grapini, místopředsedkyně výboru IMCO a členka výboru TRAN, se dozvěděli, že železniční sektor již dosáhl významného pokroku při zavádění elektronických jízdenek pro služby osobní železniční dopravy a poskytování dynamických cestovních informací v souladu se stávajícími právními předpisy.

Během debaty, do níž se zapojila zástupkyně Evropské komise Charlotte Nørlund-Matthiessenová (kabinet komisařky pro dopravu Văleanové), zástupce spotřebitelů Agustin Reyna (BEUC) a zástupkyně železničních provozovatelů Heike Luitenová (NS International), Alberto Mazzola (výkonný ředitel CER) upozornil, že MDMS je důležité nařízení, avšak zákonodárci musí být opatrní, aby neumožnili dominanci digitálních platforem. Tento bod zazněl mezi řadou kritických prvků, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě jakékoli nové legislativy:

  • Sektorová řešení jsou nejrychlejší - Sektorová řešení by měla být podporována a považována za výchozí bod při zlepšování multimodálního prodeje jízdenek. Návrh komise musí poskytnout právní rámec, který dopravce nebude odrazovat od inovací (což znamená, že budou vlastnit vzájemné řešení), budou chráněny citlivé obchodní poznatky a budou zachovány pobídky k investicím do způsobů vytváření hodnoty v celém dopravním řetězci.
  • Cestující potřebují nízké ceny - je třeba řádně zvážit ekonomické aspekty provozovatelů dopravy a prodejců jízdenek, aby nedošlo k narušení ekonomiky dopravy nebo k podstatnému zvýšení cen jízdenek pro cestující.
  • Zamezení dominance digitálních platforem - Distribuční provize, pokud nebudou omezeny na nízkou úroveň, zvyšují riziko, že dobře financovaní technologičtí giganti (často neevropské subjekty) s omezenými investicemi do distribuovaných služeb budou mít zaručené zisky na úkor poskytovatelů dopravních služeb, rozpočtů veřejného sektoru, a nakonec i spotřebitelů.
  • Důležitost reciprocity dat - iniciativa MDMS musí zajistit, aby dopravní podniky a orgány měly vždy plný přístup k veškerým údajům o poptávkách a využití, které obdrží prodejní platformy. Trh mobility se vyvíjí velmi dynamicky, a proto musí železniční podniky neustále inovovat své produkty, aby co nejlépe sloužily potřebám a očekáváním zákazníků.

Poslankyně Evropského parlamentu Maria Grapiniová uvedla: "Jako místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, ale také jako členka výboru TRAN, chci zdůraznit význam železniční dopravy pro konkurenceschopnost vnitřního trhu, ale také pro bezpečnost dopravy. Gratuluji CER k jeho zájmu o železniční dopravu a ke zlepšení předpisů týkajících se multimodálních digitální služby v oblasti mobility. Domnívám se, že je zapotřebí lepší komunikace mezi evropskými institucemi a železničním sektorem, širší konzultace před vydáním předpisů."

Ředitelka společnosti NS International Heike Luitenová uvedla: "Jako železniční podnik jsme hledali, kde bychom mohli zlepšit mezinárodní železniční dopravu pro naše cestující. Identifikovali jsme konkrétní opatření, na kterých nyní spolupracujeme, jako je prodej jízdenek, informace v reálném čase a rozšíření rezervačních horizontů. To tvoří základ plánu CER Ticketing, který NS pomohl vytvořit a který důrazně podporuje."

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: "Plán CER pro prodej vstupenek stanoví řadu závazků členů CER, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2025 bezproblémového prodeje vstupenek. Jsme k tomu odhodláni. V připravovaném návrhu MDMS je zásadní vzít v úvahu, že vedle rychlosti jsou náklady nejvýznamnějším faktorem při výběru druhu dopravy pro dálkové cesty. Vzhledem k rozdílným ekonomickým zájmům dopravců a prodejců jízdenek se návrh MDMS musí vyhnout zvyšování cen jízdného pro cestující.  CER je pevně odhodlána hrát konstruktivní roli při prosazování modálního přesunu, jehož důležitým aspektem je prodej vstupenek, a s nadšením očekává, že bude v této zásadní otázce spolupracovat s evropskými institucemi."

Zdroj: Tiskové zprávy CER

Tagy