EU version

Kombinovaná doprava v Evropě klesá. Na vině jsou ceny energií i zpožděné dodávky

Kombinovaná doprava v Evropě klesá. Na vině jsou ceny energií i zpožděné dodávky
foto: Ministerstvo dopravy/Kombinovaná doprava v Evropě klesá. Na vině jsou ceny energií i zpožděné dodávky
16 / 02 / 2023

Kombinovaná doprava v Evropě se v posledním čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížila o 6,46 %. Tímto výrazným zpomalením se zvrátila většina růstu realizovaného v průběhu roku. Nepřijatelně špatná dochvilnost železnic spolu s prudce rostoucími náklady na trakční elektřinu a prudkým zpomalením ekonomické aktivity jsou odrazem tohoto špatného výsledku.

Index sentimentu UIRR, který odráží podnikatelskou náladu pro nadcházejících 12 měsíců, byl upraven o stupeň dolů na "negativní". Takto nízký byl sentiment naposledy před 2,5 lety ve 2. čtvrtletí 2020 na vrcholu pandemie COVID. Jen málo členských států využilo intervence na trhu s elektřinou, kterou umožnila mimořádná legislativní opatření EU, a ještě méně z nich nasměrovalo výsledky do trakce uživatelů elektřiny. Bez účinného regulačního zásahu, který by omezil růst cen trakční elektřiny na úroveň změn cen nafty, se zastaví přechod na jiný druh dopravy a postupné snižování emisí CO2, které přináší kombinovaná doprava v rámci odvětví nákladní dopravy. Odvětví také naléhavě potřebuje zlepšení dochvilnosti železničních subdodavatelů a kvalitní vlakové trasy od provozovatelů infrastruktury.

Odložení ekologičtějšího balíčku pro nákladní dopravu Evropskou komisí z dubna na konec června dále zkresluje vyhlídky. Pozdní zveřejnění balíčku hrozí zpožděním schválení legislativy až o rok. Mnozí pracovníci v odvětví se domnívají, že balíček o ekologizaci nákladní dopravy má podobný potenciál dát podnět k přechodu na jiný druh dopravy prostřednictvím kombinované dopravy, jako tomu bylo v roce 1992 při přijetí stávající směrnice o kombinované dopravě.

Plán na dosažení bezuhlíkové kombinované dopravy do roku 2050 byl zveřejněn během Evropského intermodálního summitu 2022, stěžejní výroční konference UIRR. Ze závěrů vyplývá, že kombinovaná doprava nabízí nejekonomičtější, nejefektivnější a nejméně rizikovou cestu k dekarbonizaci, ke zvýšení energetické účinnosti nákladní dopravy a k oddělení Evropy od její závislosti na dovozu fosilních paliv. Roční investice ve výši 16,6 miliardy EUR do infrastruktury železniční dopravy a odpovídající investice ve výši 1,5 miliardy EUR do intermodálních aktiv, pokud by se shodovaly s nezbytným přizpůsobením právních předpisů, by mohly zajistit 5% meziroční růst potřebný k dosažení cílů členských států Evropské unie. Dvě třetiny potřebných veřejných investic jsou již součástí závazků TEN-T!

Česko, Itálie, Lucembursko a Švýcarsko oznámily nová nebo posílená opatření státní podpory, která mají být rozšířena na železniční nákladní dopravu. Nová podpůrná opatření nabízená ve Francii budou z velké části omezena na přepravu jednotlivých vagonů, neboť obecná pomoc pro nákladní železniční dopravu činí zlomek nárůstu cen trakční elektřiny, který musí toto odvětví absorbovat. Španělsko zůstává osamoceno s poměrně účinným režimem na omezení nárůstu cen trakční elektřiny. Každý měsíc nečinnosti vlád členských států se promítá do zpětného přechodu na jiný druh dopravy, což vede k většímu, nikoliv menšímu znečištění silniční dopravy.

UIRR uzavřel memorandum o porozumění s FERMERCI, předním italským sdružením pro nákladní železniční dopravu. FERMERCI se rovněž stane národním koordinátorem kampaně CT4EU.

Zdroj: UIRR

Tagy