EU version

PKP CARGO: Krize se prohlubuje. Nastupuje řízená restrukturalizace pod soudním dohledem

PKP CARGO: Krize se prohlubuje. Nastupuje řízená restrukturalizace pod soudním dohledem
foto: PKP CARGO International in Hungary/ Public Domain /PKP CARGO
05 / 07 / 2024

Krize u polského národního nákladního dopravce, PKP CARGO, se opět prohlubuje. RAILTARGET přináší exkluzivní informace o řízené restrukturalizaci pod soudním dohledem.

Představenstvo polského železničního nákladního dopravce PKP CARGO podalo na konci června 2024 u soudu návrh na vstup společnosti do tzv. sanačního řízení. Úřadující generální ředitel Marcin Wojewódka zdůraznil, že cílem podané žádosti je záchrana společnosti, která má zajistit její další fungování. Podle polského práva nejde o vyhlášení úpadku. Společnost PKP CARGO se nemůže ocitnout ze zákona v platební neschopnosti. 

Sanační řízení představuje zvláštní režim, pro který soud jmenuje nuceného správce nebo soudního správce, orgány společnosti nejednají, tj. veškerá práva jsou pozastavena. Mohou se zkrácenou výpovědní lhůtou propouštět zaměstnance, zbavovat se majetku, stejně jako při konkurzu nebo faktické likvidaci. Cílem je na rozdíl od konkursu zachránit společnost, obnovit její likviditu a konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu a zároveň zachovat co nejvíce pracovních míst.

Podle názoru vedení společnosti PKP CARGO je sanace nyní jedinou účinnou cestou, která skýtá šanci na úspěch. Jedním z důvodů vstupu do tohoto režimu je dosavadní nedohoda s odborovými organizacemi. Sanační režim znamená, že PKP CARGO nebude muset platit úroky z nesplacených pohledávek, věřitelé nebudou moci vůči společnosti PKP CARGO podávat návrhy na exekuce majetku a PKP CARGO si udrží možnost účastnit se výběrových řízeních za předpokladu, že včas uhradí alespoň závazky sociálního zabezpečení a daní. 

Sanační režim umožňuje také pozastavit některá ustanovení kolektivní smlouvy, zejména v propouštění zaměstnanců. Finanční situace je tedy horší, než se na jaře očekávalo. Vedení firmy si vytvořilo určitý prostor k úsporám už dříve. Například od 1. června může být zařazeno do režimu překážek v práci na straně zaměstnavatele až 30 % zaměstnanců. Část zaměstnanců na překážkách nalezne novou práci u PKP Intercity, která z iniciativy PKP CARGO zaměstná ve své dílenské divizi Remtrack až 300 pracovníků.

PKP Cargo uvedlo, že nyní je doma asi 20 % zaměstnanců. Monika Starecká, členka představenstva pro finance, v tomto týdnu oznámila, že za prvního čtvrtletí PKP CARGO vykazuje ztrátu ve výši téměř 118 milionů PLN. Firma ovšem nadále disponuje dostatečným cash flow, což bude pro soud klíčový moment, jak návrh PKP CARGO posoudit.  

Sanační režim je nevýhodný pro věřitele. Ti mají souhrnnou pozici vůči PKP CARGO 4,6 miliardy PLN. Je mezi nimi mnoho malých a středních podniků. PKP CARGO disponuje majetkem v hodnotě více než 4 miliardy PLN a vlastním kapitálem v hodnotě více než 2,3 miliardy PLN.

Zdroj: PKP Cargo S.A.

Tagy