EU version

EU slibuje zásadní zjednodušení podpory železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravy

EU slibuje zásadní zjednodušení podpory železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravy
foto: Archiv/EU slibuje zásadní zjednodušení podpor železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravy
06 / 01 / 2023

EU chystá zásadní zjednodušení podpor železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravy. Podívejte se na nejnovější aktuality.

Po zkušenostech z rozsáhlého udělování souhlasů s poskytováním veřejné podpory v dopravě v období pandemie a v souvislosti s jednotlivými prvky green dealu Evropská komise navrhla zjednodušit administrativu. Členské státy své plány podpory a programy kofinancování z evropských fondů čekat na schválení Evropské komise (tzv. notifikace). Příkladem může být program pro nákladní železniční dopravce ROCET - vratky za zaplacené poplatky za obnovitelné zdroje, ke kterému se Ministerstvo dopravy rozhodlo v Covidu ve vztahu ke snížení spotřební daně na PHM. Rovněž poslanecká iniciativa, která při novelizaci energetických zákonů v r. 2021 zbavila celou elektrickou trakci v ČR povinnosti platit POZE spadala podle názorů rozhodujících úřadů v ČR (ERU, ÚOHS a MPaO) pod veřejnou podporu. Následná vleklá jednání s Evropskou komisí si napříště budou moci členské státy ušetřit. Připravované nařízení by mělo začít platit ještě v roce 2023 a bude se týkat podpor v železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravě. Uvažuje se rovněž, že pokud nebude zjevně narušena hospodářská soutěž, bude možné podpořit koordinaci dopravy i úhradu za plnění některých závazků veřejné služby v osobní železniční dopravě.

Pro ČR je připravované nařízení je důležité ze dvou hledisek – při prodlužování existujících programů a opatření (např. odpuštění POZE pro elektrickou trakci nebo podpora MD ČR překladištím a vlečkám či ETCS) nebude nutná notifikace. Mnohem významnější jsou budoucí projekty, například financování Digitálního automatického spřáhla.

Zůstane povinnost členským státům zaznamenávat a shromažďovat informace o uplatňování programů a jednou ročně předkládat Evropské komisi zprávu. Evropská komise bude mít povinnost o všech realizovaných podporách informovat Evropský parlament.

Tagy