EU version

Nová aplikace pro strojvedoucí u dopravce ČD Cargo

Nová aplikace pro strojvedoucí u dopravce ČD Cargo
foto: https://www.cdcargo.cz/home/-/asset_publisher/9UCZA9soM9d6/content/cd-cargo-zahajilo-testovani-nove-aplikace-pro-strojvedouci?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cdcargo.cz%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9UCZA9soM9d6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2/Aplikace
16 / 04 / 2021

Novou aplikaci, která strojvedoucím umožní lepší orientaci v aktuálních podmínkách na trati pro jízdu jejich konkrétního vlaku, začal minulý týden testovat český nákladní dopravce s účastí státu. Aplikace si klade za cíl vyřešit komplikovanou přípravu před jízdou vlaku a napomáhá snižování lidských selhání.

Český dopravce začal ve svém provozu testovat ve spolupráci se správcem železniční sítě nově vyvinutou aplikaci, která má strojvedoucí informovat s předstihem v aktuální poloze o mimořádnostech na trati i o běžných provozních poměrech. Na jednu platformu digitálního nástroje se tak dostává více zdrojů, které strojvedoucí potřeboval před jízdou vlaku pokaždé kontrolovat. Na tabletu, umístěném na lokomotivě tak strojvedoucí uvidí okamžitou situaci u své polohy a může si prohlédnout i celou plánovanou trasu jízdy vlaku. Bude včas upozorněn na všechny plánované mimořádnosti na trati a to z dopravního i elektrického hlediska.

Aplikace je krok správným směrem v prevenci lidského selhání a posouvá přípravu jízdy vlaku na úroveň 21. století. Aplikaci vyvíjí správa českých železnic v rámci programu DISAF (digital safety first). Po jejím úspěšném otestování u dopravce ji budou moci používat i všichni ostatní dopravci v síti. Strategií správy železniční sítě je tak co nejsrozumitelněji a moderním způsobem komunikovat opatření, která jsou s provozem sítě spojená a spolupracovat tak těsněji s provozním personálem dopravců při organizování drážní dopravy a zejména její bezpečnosti.

Tagy