EU version

Návrh ministerstva poškodzuje nákladných dopravcov a ich konkurencieschopnosť, tvrdí dopravný expert Hlas-SD Riecky

Návrh ministerstva poškodzuje nákladných dopravcov a ich konkurencieschopnosť, tvrdí dopravný expert Hlas-SD Riecky
foto: Redakcia RAILTARGET/Návrh ministerstva poškodzuje nákladných dopravcov a ich konkurencieschopnosť, tvrdí dopravný expert Hlas-SD Riecky
22 / 08 / 2023

Matej Riecky, predseda dopravnej komisie strany Hlas-sociálna demokracia, ako expert na dopravu exkluzívne odpovedal pre železničný magazín RAITARGET, na otázky, ktoré sa týkajú návrhu Ministerstva dopravy SR, kde rezort plánuje znížiť zľavy na železničnú cestu pre nákladných dopravcov.

Súhlasíte so stanoviskom odborárov a železníc, ktorí tvrdia, že by sa mala železničná doprava viac podporovať, a najmä, aby časť nákladnej diaľničnej dopravy presunula na železničnú?

HLAS prikladá mimoriadnu dôležitosť železničnej doprave tak v segmente osobnej dopravy, ako aj nákladnej dopravy. Rovnako sme si plne vedomí záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Bielej knihy EÚ ohľadom postupného presunu z cestnej nákladnej dopravy na železničnú, príp. vodnú dopravu do roku 2030 resp. 2050. HLAS súhlasí so stanoviskom odborárov a železníc týkajúcim sa zvýšenej podpory železničnej nákladnej dopravy a bude podporovať každú zmysluplnú iniciatívu vedúcu k posilneniu železničnej nákladnej dopravy.

Ako hodnotíte návrh Ministerstva dopravy znížiť zľavy na železničnej dopravnej cesty pre nákladných dopravcov?

Návrh MD vnímame ako škodlivý z hľadiska ďalšieho rozvoja železničnej dopravy a poškodzujúci nákladných dopravcov a ich konkurencieschopnosť. Tvrdenie MD, že prostriedky vo výške 7,5 mil. EUR, ktoré sa ušetria znížením zliav pre nákladných dopravcov budú použité na financovanie údržby železničnej infraštruktúry, považujeme za zavádzajúce. ŽSR ako správca infraštruktúry ročne investujú do opráv, údržby a modernizácie železníc radovo stovky miliónov EUR (maximálny strop je 0,4% HDP) a tak čiastka 7,5 mil. EUR je skutočne marginálna.

Ste toho názoru, že by malo Ministerstvo dopravy toto strategické rozhodnutie nechať na momentálnu alebo na novú vládu?

HLAS vníma problematiku podpory železničnej dopravy komplexne, nielen cez výšku zliav pre nákladných dopravcov. Len pre ilustráciu uvádzame, že v roku 2022 ŽSR získali na poplatkoch za prístup k železničnej infraštruktúre za nákladnú dopravu cca 47 mil. EUR, pričom 26 mil. EUR uhradili nákladní dopravci a cca 21 mil. EUR boli zľavy nákladným dopravcom financované štátom. Rozhodnutie výberu trasy a spôsobu prepravy je vo veľkej miere závislé od jazdného času, ktorý ovplyvňuje kapacita trate a jej stav. Aj preto zastávame názor, že okrem zliav pre nákladných dopravcov je nemenej dôležité zabezpečiť kvalitný stav a dostatočnú kapacitu železničnej infraštruktúry. V každom prípade sme za to, aby súčasná exekutíva ponechala výšku zliav v pôvodne plánovanej výške 22,5 mil. EUR.

Súhlasíte s tým, aby bol zachovaný súčasný vzorec systému vyplácania zliav?

HLAS zastáva názor, že kvôli zabezpečeniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti železničnej nákladnej dopravy na Slovensku predstavuje zachovanie súčasného systému zliav pre nákladných dopravcov nevyhnutné minimum. Súčasne ale bude potrebné hľadať ďalšie možnosti pre podporu prechodu nákladnej dopravy na železnicu okrem iného aj formou podpory tzv. jednotlivých vozových zásielok. Čo ale považujeme za zásadné okrem podstatného zlepšenia stavu železničnej infraštruktúry je aj zabezpečenie systémového a spravodlivého spoplatňovania používania cestnej a železničnej infraštruktúry nákladnou dopravou (aktuálne je pre nákladných dopravcov spoplatnený každý kilometer železnice, ale iba cca 1/3 ciest).

Tagy