EU version

Společné memorandum nákladních dopravců k DAC. Na čem se dopravci dohodli?

Společné memorandum nákladních dopravců k DAC. Na čem se dopravci dohodli?
foto: Twitter - ŽESNAD.cz/Co je obsahem memoranda dopravců k DAC? Známe odpověď
17 / 02 / 2023

Ve čtvrtek se v Praze sešli zástupci jednotlivých sdružení železničních nákladních dopravců ze střední Evropy na jednání k problematice digitálního automatického spřáhla (DAC). Na místě byli přítomni zástupci sdružení z Česka, Německa, Polska, Rakouska i Slovenska. Dopravci společně podepsali na pražském hlavním nádraží memorandum k digitálnímu automatickému spřáhlu (DAC), které ovlivní podobu železnice v následujících letech.

Dopravci se shodli na následujících požadavcích, které jsou bezpodmínečně nutné pro zavedení DAC: 1) Stanovení jediného konkrétního typu spřáhla včetně jeho digitální a elektrické části; to znamená definování nové jednotné normy pro mechanickou i digitální/elektrickou část řešení (technickou a uživatelskou). Teprve pak bude možné jasně vyčíslit náklady a přínosy řešení a rozhodnout o úpravě příslušné TSI.

2) Dokončené testy, zkoušky a dostatečně dlouhé ověření v reálném provozu (tj. provoz se zbožím, nakládací a vykládací operace) vybraného konkrétního typu převodníku DAC v jeho nejvyšší (finální) verzi, která bude předmětem přestaveb vozů, s pozitivním potvrzením bezproblémového provozu, včetně extrémních povětrnostních podmínek, přepravy nebezpečného zboží, provozu v prašném prostředí vykládky apod - jasné ověření budoucí 100% nahraditelnosti v současnosti používaného konvenčního šroubového spřáhla vozů řešením DAC.

3) Prokázaný přínos, tj. pozitivní analýza nákladů a přínosů (CBA) provedená na základě reálných a ověřených vstupních údajů, včetně údajů od dopravců, kteří dnes zpracovávají vlaky bez DAC a mohou vyhodnotit potenciální pozitivní dopady na zpracování vlaku s technologií DAC. Předpokládané období pozitivní analýzy nákladů a přínosů 10 let, nikoli 30 let.

4) Ve všech ohledech zajistit zpětnou kompatibilitu po dobu přechodu, případně prostřednictvím dodatečné technologie zajistit provoz vzájemně nekompatibilních vozů a lokomotiv po přechodnou dobu. (To se týká jak provozu v zemích mimo EU, tak provozu nákladních vozů a lokomotiv, které nelze zpětně upravovat).

a. Toto období může být v různých evropských zemích různě dlouhé, ne však delší než zbývající životnost stávající technologie.

b. Období přechodu a datum zahájení přechodu musí být stanoveno realisticky a s ohledem na možnosti vybavení vozů a lokomotiv, nutnost jejich konstrukčních úprav a jejich schválení tak, aby nedošlo k omezení kapacit železniční nákladní dopravy během samotného přechodu a jeho přípravného období.
c. Období migrace nelze zpětně odvozovat od politických cílů; musí vycházet z reálných možností a reálného časového plánu.

5) Potvrdit a garantovat způsob a výši spolufinancování modernizace vozidel ze strany Evropské komise po celé migrační období, neboť dopravci a držitelé vozidel nemohou nést vysoké jednorázové náklady na vybavení a další náklady spojené s údržbou řešení. Tyto zvýšené náklady nelze přenést do cen pro zákazníky železniční nákladní dopravy.

6) Zajistit soulad s orgány schvalujícími přestavbu vozidel v EU tak, aby proces schvalování přestavby neměl negativní vliv na provozní dostupnost vozového parku během procesu schvalování.

7) Zajistit shodu nad plánem přechodu napříč odvětvím v celé oblasti standardního rozchodu kolejí. Tedy nejen výrobci z hlediska svých kapacit, ale zejména dopravci (tj. uživatelé) s ohledem na provozní situace v období migrace, aby nedošlo k omezení dostupnosti vozů a snížení kvality služeb poskytovaných zákazníkům železnice, a tím k přesunu přeprav ze železnice na silnici.
Bez splnění výše uvedených požadavků jsou dopravci proti centrálnímu a povinnému zavedení DAC. Chtějí zachovat stávající objemy železniční dopravy a nehodlají hazardovat s přízní našich stávajících i nových zákazníků ani nabízenou cenou, ani kvalitou poskytovaných služeb.

Zdroj: ŽESNAD.cz

Tagy