EU version

Správa železnic: 12,6 milionu za studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě do Polska.

Správa železnic: 12,6 milionu za studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě do Polska.
foto: Správa železnic/Návrh trasy VRT, pro studii proveditelnosti
29 / 04 / 2021

Správa železnic chce postavit další část vysokorychlostní tratě. Tentokrát do Polska. Navrhovaná trasa je Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Správa železnic za studii zaplatí 12,6 milionu korun společnostem SUDOP PRAHA a MORAVIA CONSULT Olomouc.

Hlavním cílem studie proveditelnosti je navrhnout a optimalizovat budoucí trasu železnice. Ta by měla spojovat Prahu, Hradec Králové a Polskou Wroclaw. Vysokorychlostní trať však bude také odbočkou protažena do Pardubic. Společnosti SUDOP PRAHA and MORAVIA CONSULT Olomouc vyhrály tendr a nyní tak studii vypracují. Mimo návrhu trasy také musí analyzovat, jak bude trať používána, hlavně jak bude řešena nákladní doprava na trati a jestli a jak využije stávající infrastrukturu. Návrh trasy by měl zároveň obsahovat návrh napojení v uvedených městech a fungování v rámci regionálních limit. Zároveň musí společnosti navrhnout napojení na stávající vysokorychlostní tratě (VRT) a na ostatní hlavní linky. Nakonec musejí společnosti provést analýzu rizik a navrhnout řešení.

Začátek trasy by měl vycházet ze stávající VRT v Hořanech. Společnosti musí navrhnout trasu na české straně, zatímco na polské řeší návrh společnost CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Ekonomickou část projektu mají řešit všechny strany společně. České společnosti by měly studii dokončit 18 měsíců po podepsání smlouvy.

Správa železnic je vlastníkem a provozovatelem všech národních a regionálních železničních spojů. Je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení.

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je jednou z největších projektových organizací, komplexně řešících problematiku železničních staveb, včetně infrastruktury. Společnost vznikla v roce 1996 a prošla třemi velkými rozšířeními, díky kterým má nyní dominantní pozici na Moravě.

CPK chce otevřít tendr na výstavbu VRT na konci roku 2023 a postaví přibližně 1800 km vysokorychlostních tratí. Po dokončení projektu očekává správa železnic, že trasa mezi Prahou a Wroclawí bude trvat 90 minut.

Tagy