EU version

Právní analýza: Soud mezi ČD a Škoda Transportation je zpět na začátku. Kdo zlehčuje situaci?

Právní analýza: Soud mezi ČD a Škoda Transportation je zpět na začátku. Kdo zlehčuje situaci?
foto: Škoda Transportation tiskové materiály/Ilustrativní obrázek
22 / 07 / 2022

Nejvyšší soud v červnu letošního rozhodl ve věci sporu o zrušení rozhodčího nálezu mezi Českými drahami a. s. a společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Spor byl vrácen na počátek soudního přezkumu tzn. zpět k Městskému soudu v Praze.

O průběhu arbitráže i předcházejícím vývoji sporu zde.

Často mezi laickou veřejností panuje mylný dojem, že nález rozhodčího soudu (výsledek arbitráže) musí být konečným výsledkem sporu. Zákon však připouští v určitých případech, aby rozhodčí nález byl zrušen soudem.

České dráhy se snažily uplatnit důvody pro zrušení rozhodčího nálezu, konkrétně:

- rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje,

-  ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem (podjatost)

-  rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,

- straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,

Nejvyšší soud zohlednil ve svém rozhodnutí pouze námitku podjatosti, kdy konstatoval, že odvolací soud (zde Vrchní soud) pochybil, když nepřipustil k soudnímu přezkumu rozhodnutí předsednictva rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce. Tento důvod procesního pochybení v rámci soudního přezkumu stačil, aby se spor o neplatnost rozhodčího nálezu vrátil zpět na začátek soudního přezkumu (tedy k Městskému soudu).

Není záměrem tohoto textu předjímat další soudní rozhodnutí. Je však nutné upozornit, že v případě, kdy by byl soudy pravomocně shledán důvod pro zrušení rozhodčího nálezu (zde nejpravděpodobnější právě podjatost rozhodce), pokračovalo by se na návrh některé ze stran v řízení u rozhodčího soudu.

Zde však již budou (pokud se strany nedohodnou jinak) rozhodovat jiní než původní rozhodci, řízení bude probíhat celé od počátku (tedy nelze výsledek predikovat). Lze se tedy podivovat postoji Škody Transportation, že rozhodnutí Nejvyššího soudu je otázkou jedné procesní otázky, a že ostatní byly vyřešeny ve prospěch Škody Transportation. Tento výrok ŠT je poněkud zlehčením celé situace, neboť reálně může být spor opět na počátku ve stádiu arbitráže.

Lze chápat, že České dráhy po vydání rozhodčího nálezu prohranou částku uhradily. Případný návrh na zrušení rozhodčího nálezu totiž neměl odkladný účinek (ŠKODA TRANSPORTATION mohla podat v případě neuhrazení návrh na exekuci).

Pokud tedy shrneme procesní vývoj sporu, nelze v tuto chvíli tvrdit, že by jedna strana „tahala za kratší stranu provazu“ tak, jak se snaží naznačit Škoda Transportation. 

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace