EU version

ZSSK zvyšuje úroveň bezpečnosti pre cestujúcich vlakom. Spúšťa pilotný projekt telových kamier

ZSSK zvyšuje úroveň bezpečnosti pre cestujúcich vlakom. Spúšťa pilotný projekt telových kamier
foto: Facebook.com/ZSSK/ Public Domain/Vlakvedúce s telovými kamerami
03 / 05 / 2024

Telové kamery majú chrániť cestujúcich jako aj vlakový personál v prípade konfliktných situácii. Pilotný projekt bude v prvej etape zavedený vo vlakoch po západnom Slovensku. Telovú kameru budú mať vlakvedúci pripnutú počas služby na uniforme.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce zlepšiť bezpečnosť pre cestujúcich. Vlakvedúci budú postupne vybavení osobnými kamerami, ktoré umožnia zaznamenávať zvuk a video počas služby. Nové kamery sú vybavené technológiou bufferového nahrávania, ktorá umožňuje automatické uchovávanie obrazového materiálu z posledných 30 sekúnd pred aktiváciou nahrávania. Táto funkcia tak umožňuje navrátiť čas a analyzovať situáciu ešte pred manuálnym spustením. Záznamy sú automaticky mazané, pokiaľ ich vlakvedúci neuchovajú pre ďalšie vyšetrovanie. Nahrané údaje sa odosielajú na servery ZSSK až po vrátení kamery do nabíjacej stanice, kde zostanú uložené do piatich dní.

Železničná spoločnosť už niekoľko rokov zahrňuje audio nahrávanie v osobných pokladniach, čo sa preukázalo ako efetkívny nástroj pri objasňovaní sťažností cestujúcich. ZSSK má s týmto opatrením pozitívnu skúsenosť. Telové kamery sú tak ďalším krokom pre zlepšenie ich služieb. Na medzinárodnej úrovni sú využívané telové kamery v rôznych profesných oblastiach, ako napríklad zdravotníctvo či policajné zbory. Vlakvedúci z Bratislavy už mali v minulosti možnosť tieto kamery otestovať, čo viedlo k vyraznému zlepšeniu správania cestujúcich, obzvlášť v prípadoch, kedy cestovali bez platného cestovného dokladu.

Kamery ako boj proti nepriaznivým štatistikám

Pri predstavení tejto novinky na bratislavskej hlavnej stanici bola prítomná aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková, zástupca riaditeľa železničnej polície PZ SR, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a vedenie ZSSK.

„Cieľom tohto projektu je ochrániť cestujúcich aj vlakový personál pred prípadnými konfliktnými situáciami a celkovo zvýšiť kvalitu cestovania vlakmi ZSSK. Za posledný rok nám síce vo vlakoch počet incidentov mierne klesol, musíme však naďalej pracovať na tom, aby cestovanie vlakmi bolo komfortné a bezpečné. Verím, že toto malé a ľahké zariadenie tomu dopomôže,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Podľa štátnej tajomníčky je bezpečnosť prvoradá, a akýkoľvek incident či sťažnosť cestujúcich je možné vyriešiť len v prípade dostatočného množstva dôkazových materiálov. “K tomuto účelu významnou mierou prispejú telové kamery. Vedomosť o ich prítomnosti je, aj na základe skúseností z iných štátov, významným preventívnym prostriedkom, čiže dôvodom na slušné správanie sa a dodržiavanie predpisov ako zo strany cestujúcich, tak aj zo strany vlakového personálu. Slúžia na zvýšenie bezpečnosti všetkých a to je najdôležitejšie,“  ozrejmila Kurilovská.

Napriek tomu, že štatistiky ZSSK z roku 2023 ukazujú mierny pokles počtu incidentov vo vlakoch o necelých 4,8% oproti roku 2022, stále sa jedná o vysoké číslo-1 119 incidentov na 71,7 milióna prepravených ľudí. Telové kamery by tak mohli hrať kľúčovú úlohu v ich eliminácii.

Zdroj: ZSSK

Tagy