EU version

Žízníte na vlakovém nádraží? Šetřete životní prostředí s Lokni

Žízníte na vlakovém nádraží? Šetřete životní prostředí s Lokni
foto: Správa železnic / Public domain/Lokni
16 / 11 / 2023

Na pražském hlavním nádraží se tento týden spustil provoz prvního automatu na kvalitní filtrovanou vodu do vlastní lahve. Jedná se o první z dvanácti filtračních stanic.

Zprovoznění první filtrační stanice v Praze odstartovalo hlavní fázi projektu Železnice bez plastů, na kterou v nejbližších týdnech naváže spuštění automatů ve stanicích Kolín, Praha-Smíchov, Hradec Králové hl. n., Náchod, Děčín hl. n., Plzeň hl. n., České Budějovice a Břeclav. V druhé fázi projektu pak budou filtrační stanice instalované ve vybraných klíčových lokalitách na Moravě. 

„Projekt Železnice bez plastů a s ním spojené automaty na filtrovanou vodu jsou jedním z mnoha kroků, které podnikáme pro zlepšení služeb a komfortu našich cestujících, a především pak v rámci naší dlouhodobé strategie udržitelnosti," říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Inovativním projektem vnáší Správa železnic do veřejného prostoru diskusi o dalších udržitelných řešeních v oblasti dopravy. Jiří Svoboda k tomu dodává: „Očekáváme, že tento projekt povede k dalším iniciativám v oblasti udržitelnosti v dopravě a že se k nám přidají další partneři a organizace, kteří sdílí naše hodnoty nejen v oblasti ochrany životního prostředí.“ 

Správa železnic / Public domain

Automaty na filtrovanou vodu, které provozuje startup Lokni, budou umístěny v halách či hlavních koridorech nádražních budov, aby byly co nejlépe dostupné široké veřejnosti. Hlavním cílem projektu je motivovat cestující a návštěvníky nádraží ke snižování množství odpadu ve veřejném prostoru a nabídnout jim alternativu k balené vodě.Každý si zde bude moct načepovat do vlastní lahve kvalitní chlazenou filtrovanou vodu, a to buď perlivou, nebo neperlivou. Všichni cestující přitom dostanou možnost si přes mobilní aplikaci Lokni denně načepovat půl litru neperlivé vody zdarma díky speciálnímu tarifu Nádraží.  

Využít bude možné i ostatní tarify v rámci mobilní aplikace Lokni, která poskytuje vedle placených měsíčních nebo ročních také bezplatné tarify. Ty jsou určeny zejména studentům univerzit, kteří mají možnost si denně načepovat až 3 litry zdarma.

Ceník při platbě kartou:

Čerpání

0,5 l

1 l

1,5 l

Možnosti

Perlivá i neperlivá

Cena

6 Kč

8 Kč

10 Kč

„Budujeme síť filtračních stanic, kde si lidé mohou s důvěrou natočit špičkovou vodu do vlastní lahve namísto nákupu vody v PET. Balená voda zbytečně zatěžuje životní prostředí,” uvádí k instalaci první filtrační stanice Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, a dodává: „V Česku máme kvalitní vodu z vodovodu, ale ve starých nebo rozsáhlých objektech, jako jsou školy či nádraží, se její senzorické vlastnosti mohou vlivem materiálu potrubí či stagnace zhoršovat. Lidé pak často preferují předraženou balenou vodu. Věříme, že důvěryhodný alternativní zdroj perlivé i neperlivé vody do vlastní lahve může výrazně přispět ke snížení množství zbytečného odpadu.“  

Výběrové řízení Správy železnic pro projekt Železnice bez plastu vyhrála společnost Bezpetek, která podala nabídku ve spolupráci se startupem Lokni. Ten řešení kompletně naprojektoval a bude zajišťovat i veškerou instalaci, správu, servis a integraci mobilní aplikace. Správa železnic zajišťuje stavební přípravy pro připojení automatů a energie. Společnost Bezpetek platí Správě železnic měsíční koncesní poplatky a pokrývá také veškeré náklady spojené se servisem stanic a výměnou filtrů. 

Správa železnic / Public domain

Spolupráce je koncipována na dobu 5 let a na 12 lokalit. Pokud se koncept osvědčí, obě strany nevylučují rozšíření filtračních stanic na další nádraží. V rámci strategie ESG Správy železnic je v plánu rovněž informovat veřejnost o úsporách odpadních plastů a efektivitě takto instalovaných filtračních stanic. 

Zdroj: Správa železnic

Tagy