EU version

Životnímu prostředí se musíme přizpůsobit, životní prostředí se nemůže přizpůsobit nám, zaznělo na 10. prezentačním dnu VRT

Životnímu prostředí se musíme přizpůsobit, životní prostředí se nemůže přizpůsobit nám, zaznělo na 10. prezentačním dnu VRT
foto: Redakce RAILTARGET/Životnímu prostředí se musíme přizpůsobit, životní prostředí se nemůže přizpůsobit nám, zaznělo na 10. prezentačním dnu VRT
05 / 10 / 2023

Ve středu proběhla jedna z dalších prezentací vysokorychlostní tratí (VRT), tentokrát se zaměřením na téma design krajiny a životní prostředí. Středeční prezentace se uchopila designérka krajiny Mgr. Irena Růžičková a vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Ing. Hana Bartošovská.

Prezentace byla výjimečná hned z několika důvodů. Jednalo se již o desátý prezentační den vysokorychlostních tratí a zároveň se jednalo o první narozeniny této akce, kdy před rokem touto dobou proběhla úplně první prezentace se zaměřením na vysokorychlostní tratě. Dalším výjimečným bodem byl fakt, že prezentující byly dvě dámy. Bylo to totiž poprvé, a doufejme, že ne naposledy, kdy se prezentování podílely ženy.

Slova se chopila Hana Bartošovská, která na začátku uvedla, co je to vysokorychlostní trať. Jedná se o trať, která bude uzpůsobena pro rychlost tři sta dvacet kilometrů za hodinu. Od běžných železničních tratí se nebude téměř vůbec lišit. Bude samozřejmě větší, více zabezpečená a oplocená. „Životnímu prostředí se musíme přizpůsobit, životní prostředí se nemůže přizpůsobit nám,“ řekla Bartošovská. Snaží se tedy o to, aby VRT byla součástí krajiny a co nejméně ji narušovala.

Mezi hlavní cíle projektu patří zachování zelených ploch a nahrazení vykácených stromů novou výsadbou. VRTky se budou stavět tak, aby co nejméně zasahovaly do životního prostředí a napomohly co nejrychlejšímu návratu okolní přírody do normálu. Projekt vysokorychlostních tratí prošlo již přes některé důležité fáze schvalování a projektování se tedy může posunout dál. Mají za sebou již strategické fáze dopravní politiky, mají hotové předinvestiční fáze studie proveditelnosti a schválení investic.

Redakce RAILTARGET

Designérka Irena Růžičková, která se věnuje krajinným úpravám zmínila, jak probíhá plánování takového projektu. V prvotní řadě dojde k navržení trasy. Dále se v projektu zaměřují na opatření, která vedou k co nejmenším zásahům do krajiny. Snaží se minimalizovat fragmentaci krajiny, udržovat vodu v krajině za pomocí retenčních vsakovacích objektů, umělých mokřadů či dešťových nádrží. Kácení stromů se bohužel vyhnout nelze, ale snaží se vykácené stromy nahradit novou výsadbou. „Nové výsadby nařizuje zákon a my se snažíme za každý jeden pokácený strom vysadit jeden až dva nové,“ uvedla Růžičková.

Dále se věnuje také výstavbě nového parkování na místech, kudy VRT povede. Uvedla hned několik příkladů, jako Roudnice nad Labem, Poříčany nebo Horní Počernice. Jedním z problémů by mohl být hluk, který se bude údolími šířit z projíždějících vlaků. V Poříčanech proto byly navrženy valy, osázené zelení, které budou sloužit k odhlučnění. V Horních Počernicích bude vystavěn komplex vodních tůní, které napomohou k udržení biodiverzity v okolí a také k udržení vody v krajině. Plánují také zachovat dosavadní turistické trasy a vybudovat zcela novou cyklostezku pro sportovní nadšence. Zajímavostí na této trati je, že v jednom úseku přes trať povede poměrně velký ekodukt, který bude sloužit jako přechod pro zvířata, případně i pro lidi. „Je tedy možné, že si vlaku ani nevšimnete,“ řekla přednášející.

Zdroj: Redakce

Tagy