EU version

Železniční uzel Ostrava čekají investice v řádu desítek miliard. Na jaké změny se mohou cestující těšit?

Železniční uzel Ostrava čekají investice v řádu desítek miliard. Na jaké změny se mohou cestující těšit?
foto: Zprávy z Moravy - tiskové materiály /Hlavní nádraží v Ostravě
13 / 01 / 2022

Náklady na modernizaci uzlu jsou odhadovány na 25 miliard korun. Částka se zásadně vymyká dosavadním projektům na české železnici. Modernizace železničního uzlu Ostrava zaznamenala další posun vpřed. Od ministerstva životního prostředí získala Správa železnic souhlas, když resort v zjišťovacím řízení rozhodl, že stavba nemůže významně ovlivňovat životní prostředí a nenastává nutnost posuzovat ji ve složitém a zdlouhavém procesu EIA. Zjišťovací řízení zabralo ministerstvu necelé dva měsíce. Stavba projektu, jehož odhadované náklady dosahují částky 25 miliard korun, proběhne mezi rokem 2025 a 2033.

Během modernizace má dojít ke kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbě nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n., rekonstrukci stanice Ostrava střed a výstavbě přesmyku zvyšujícího kapacitu trati. Projekt počítá se zrušením zastávky Ostrava-Mariánské Hory včetně demolice stávajících ostrovních jednostranných nástupišť. Modernizaci nemine ani seřaďovací nádraží v Mariánských Horách, jedno z největších a nejvytíženějších nádraží v republice.

Ostravské hlavní nádraží se dočká kompletní obnovy železničního svršku i spodku, nových nástupišť se zastřešením a také nového podchodu o šířce pět metrů, kterým dojde k náhradě dosavadního přístupu lávkami a schodištěm. Z důvodu odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy dojde k prodloužení nástupiště zastávky Ostrava-Stodolní ze současných 200 metrů na 300 metrů. Délka stavby na koridorové trati Bohumín – Přerov dosahuje asi 9,5 kilometrů, celková délka pak 15,6 kilometrů.

Plány modernizace uzlu Ostrava visí ve vzduchu už dlouho. Studii proveditelnosti schválila ministerská komise v roce 2017. Tehdy Správa železnice uvedla jako termín zahájení rok 2021 a náklady odhadla na necelých osm miliard. V listopadu roku 2021 centrální komise ministerstva dopravy schválila projekt navýšený na 25 miliard korun, který se tak po finanční stránce míjí s dosavadními projekty na české železnici.

 

Tagy