EU version

Železniční story: Bezpečnost na prvním místě

Železniční story: Bezpečnost na prvním místě
foto: Archives/Železnice
12 / 06 / 2021

Bezpečnost na železnicích je intenzivně skloňované téma nejenom v České republice, ale po celém světě. I když statistiky nehodovosti v ČR za rok 2020 naznačují pokles mimořádných událostí na železnicích v porovnání s předchozím obdobím, čísla jsou pořád alarmující.

O vyšší bezpečnost železničního provozu by se měla zasloužit i nová aplikace pro strojvedoucí, tzv. ELTRIS (ELektronický TRaťový Informační Systém), kterou od března letošního roku testuje v rámci projektu DISAF (DIgital SAfety First) společnost ČD Cargo.

Jedná se o novou digitální pomůcku, která propojuje informace z tabelárních jízdních řádů a digitalizovaných tabulek traťových poměrů, jež vydává Správa železnic. Díky tomu jsou strojvedoucí přesně a v reálném čase informováni o situaci na trati, například o vzdálenosti k návěstidlu, rychlostníku a stahovačce. Krom toho poskytuje možnost simulace před jízdou, která provede celou trasou a upozorní na všechny zásadní změny.

Elektronizace a digitalizace na železnicích jsou velkou výzvou a v našem oboru existuje obrovský potenciál k jejich nasazení. Věřím tomu, že další podobné projekty budou přibývat a ruka v ruce s rostoucí poptávkou po ekologické přepravě, se bude navyšovat i poptávka po moderních a inovativních bezpečnostních řešeních. Stále přece platí, „bezpečnost na prvním místě“.

Tagy