EU version

Železničná story: Ekológia naša každodenná

Železničná story: Ekológia naša každodenná
foto: https://japan-forward.com/hidden-wonders-of-japan-choshi-railway-clickety-clacking-through-the-green//Green Railway
18 / 06 / 2021

Zelená dohoda pre Európu. Znie to krásne, však? Chytrejšia a účinnejšia doprava, obmedzenie emisií skleníkových plynov na minimum, uhlíkovo neutrálna Európa. Ako v súčasnosti vyzerá naplňovanie tohto ekologického záväzku Európy v oblasti železničnej dopravy v Čechách a na Slovensku?

V centre záujmu železničnej dopravy v Českej republike je momentálne téma príspevku za obnoviteľné zdroje (POZE). Z hľadiska podpory ekologických cieľov by sa dal takýto príspevok označiť za kontroverzný. Jedná sa totiž o príspevok prevádzkovateľov elektrických vozidiel do štátnej kasy. Momentálne sa rokuje o pozmeňovacom návrhu k novele zákona o podporovaných zdrojoch energie, ktorého súčasťou je aj otázka zrušenia tohto príspevku nielen pre automobilovú prepravu ale aj pre železnice. Tento krok je v kontexte všetkých deklarácií, prísľubov a záväzkov štátu voči nákladným železničným dopravcom i EU pri presadzovaní tzv. Green Dealu úplne logickým postupom. Dúfajme preto, že nesúhlasný postoj Ministerstva priemyslu a obchodu ČR nebude brániť schváleniu tejto novely. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k masívnemu presunu nákladnej prepravy z elektrifikovanej železnice na cesty, čo by určite neviedlo k zaisteniu dekarbonizácie požadovanej pre nákladnú dopravu na dlhšie vzdialenosti v súlade so Zelenou dohodou pre Európu. Pre nákladných železničných prepravcov ako je ČD Cargo, by tento príspevok spolu so zvyšujúcimi sa cenami elektrickej energie mohol znamenať ekonomický prepad, z ktorého niet cesty von.

Na udržanie a rozkvet nákladnej železničnej prepravy nestačia opatrenia samotných dopravcov, ako je napríklad Ozdravný plán slovenskej spoločnosti ZSSK CARGO. Je nesmierne dôležité, aby aj štát využil všetky dostupné možnosti podpory, nielen formou investícií do železničnej infraštruktúry, ale aj rušením nezmyselných poplatkov do vlastnej kasy a reštrukturalizáciou vlastných príjmov a výdajov. Jedným takýmto opatrením by mohla byť napríklad kompenzácia za nariadené zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich.

Je potrebné hľadať spôsoby, ako nákladným železničným prepravcom odľahčiť a znižovať náklady na prepravu, aby sa železničná preprava mohla stať relevantnou konkurencieschopnou alternatívou pre nákladnú automobilovú prepravu. Tá má okrem ekologických dopadov aj ďalšie negatívne aspekty, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich životov. Určite si vie každý predstaviť, o čom hovorím.

 

Tagy