EU version

Železničná doprava na Slovensku je v dezolátnom stave, pomalá modernizácia a neefektívne financovanie predvídajú neudržateľnosť súčasného systému

Železničná doprava na Slovensku je v dezolátnom stave, pomalá modernizácia a neefektívne financovanie predvídajú neudržateľnosť súčasného systému
foto: Archiv/Železničná doprava na Slovensku je v dezolátnom stave
09 / 03 / 2023

Pomalá modernizácia a neefektívne využívanie finančných prostriedkov. Takto hodnotí aktuálny stav slovenských železníc Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Priemerný vek lokomotív je 29 rokov a osobných vozňov 22 rokov. Situáciu nepomáhajú stabilizovať ani finančné prostriedky z európskych fondov.

Podľa slov predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho, problém kritického stavu slovenských železníc spočíva aj v nedostatočnej angažovanosti rezortu dopravy. V konkrétnych projektoch je potřebné jasne predvídateľné finančné zabezpečenie. Situáciu zhoršuje aj fakt, že modernizácia železníc nenapreduje ani napriek finančným prostriedkom poskytnutých z európskych fondov (eurofondov). Ďalej dodal, že finančné zdroje treba využívať nielen na kúpu nových vozdiel, ale aj na pravidelnú údržbu existujúcich. NKÚ vidí ďalší problém aj v nedostatočnej kooperácii medzi ZSSK a Železnicami SR, preto je potrebné aby rezort dopravy zrealizoval efektívnejšie koncepčné a strategické riadenie.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) použila na obnovu železníc od roku 2010 viac ako jednu miliardu eur. V priebehu rokov 2017 až 2021 bolo pripravených 14 modernizačných projektov za viac ako 653 miliónov eur, avšak zrealizovaných bolo iba šesť. Za dané obdobie bolo dodaných nových alebo zmodernizovaných 174 vlakových súprav za 379 mil. eur. Do konca roku 2023 je plánovaných ďalších 80 vozidiel za 274 mil. eur. Na potrebu uvedenia nových vozidiel do prevádzky poukazuje aj fakt, že priemerný vek lokomotív bol 29 rokov a osobných vozňov 22 rokov ku koncu roka 2021. Do roku 2021 sa zvýšila aj poruchovosť vozidiel. Zatiaľ čo v roku 2019 sa poruchovosť pohybovala na úrovňi 26 %, v roku 2021 vzrástla až o 14 %.

ZDROJ: NKÚ

Tagy