EU version

Železnice SR získajú milióny, ktoré nemusia vrátiť! Na čo všetko budú použité?

Železnice SR získajú milióny, ktoré nemusia vrátiť! Na čo všetko budú použité?
foto: železnice SR/archív
25 / 07 / 2022

Z troch podporených projektov v objeme 17,5 milióna eur pôjde najvyšší príspevok na rekonštrukciu koľaje na úseku Boleráz - Smolenice, a to takmer 11 miliónov eur.

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú zabezpečené financovanie ďalších troch stavieb z európskych prostriedkov za 17,5 milióna eur. Potrebné peniaze získajú na modernizáciu koľaje č. 1 na regionálnom traťovom úseku Boleráz - Smolenice, na rekonštrukciu Bratislavského tunela č. 2 a na vypracovanie projektovej dokumentácie na implementáciu Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) na hlavnej trati Devínska Nová Ves - štátna hranica Slovenska a Česka, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete.

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uvedené projekty podpísali štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina) a námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka. Obaja o tom informovali na profile ministerstva dopravy na sociálnej sieti. Stavby majú podľa zástupcu železníc skvalitniť infraštruktúru pre cestujúcu verejnosť.

"Všetky tieto projekty sú a budú financované zo zdrojov Európskej únie, pomôžu v rámci financovania železníc do najbližšieho obdobia," povedal Veselka.
Ministerstvo dopravy poskytne ŽSR na rekonštrukciu koľaje na úseku Boleráz - Smolenice takmer 11 miliónov eur. Zhotoviteľom stavebných prác, ktoré majú trvať do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska, od mája do novembra 2022, je spoločnosť Železničné stavby, a. s., Košice.


Nenávratný finančný príspevok na modernizáciu Bratislavského tunela č. 2 pri Hlavnej stanici má výšku 5,4 milióna eur. Stavebné práce sú plánované na desať mesiacov, od augusta tohto roka do júna 2023, železničiari vybrali za zhotoviteľa


spoločnosť TuCon, a. s., Žilina. Investícia má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížiť náklady na údržbu železničného zvršku a trakčného vedenia, ako aj predĺžiť životnosť tunela odstránením priesakov vody cez ostenie tunela. Novší Bratislavský tunel č. 2, známy aj ako Lamačský, je dlhý zhruba 596 metrov, razili ho v rokoch 1900 až 1902 anglickou metódou a elektrifikovali v roku 1969.


Tagy