EU version

Zavádění ETCS v České republice: V důsledku skluzu hrozí i finanční sankce

Zavádění ETCS v České republice: V důsledku skluzu hrozí i finanční sankce
foto: Archives/Railway
05 / 05 / 2021

Zavedení zabezpečovacího systému ETCS, který je dnes v zemích EU standardem, je nutné instalovat i na česká kolejová vozidla a infrastrukturu. Česká republika však nabírá v tomto ohledu významný skluz. Přitom milníkem, kdy by měl být systém ETCS na českých tratích plně funkční je rok 2025.

ETCS bylo v České republice nejprve zavedeno pro trať mezi Kolínem a Břeclaví. Jedná se však zatím pouze o zkušební provoz, navzdory Evropskému zaváděcímu plánu. Z toho důvodu jsou funkční oba systémy-nový ETCS a i starý, národní. Zarážející však je, že zkušební provoz systému ETCS na této trati trvá již několik let. Správa železnic přitom za zavedení systému na infrastrukturu zaplatila. Podobná situace je i na trati mezi Břeclaví a Ostravou, kde je systém ETCS také ve zkušebním provozu. Bude díky těmto prodlevám vůbec možné dokončit zavedení zabezpečovacího systému ETCS včas?

Národní implementační plán totiž počítá s tím, že od 1.1.2025 nebude možné, aby se vlaky bez systému ETCS pohybovaly na vybraných českých železničních tratích. To se týká například I. koridoru z Děčína až do Břeclavi, z II. koridoru z Břeclavi do Bohumína a Petrovic u Karviné a na úseku mezi Českou Třebovou a Přerovem Tento záměr byl sdělen veřejnosti v květnu 2019.

Ministerstvo tehdy v dopise železničním dopravcům uvedlo: „Po daném termínu bude umožněn průjezd vlaků po dotčených traťových úsecích výhradně pod dohledem systému ETCS a jízda jiných vlaků než s aktivní palubní jednotkou nebude, vyjma výjimečných provozních okolností, umožněna. Vzájmu zajištění vyšší úrovně bezpečnosti bude výhradní provoz vlaků pod dohledem systému ETCS vdalších časových horizontech rozšiřován i na další tratě“. Díky tomu by měl být zajištěn bezpečnější provoz na české železnici.

Dalším problémem jsou i evropské dotace. Pokud Česká republika nedostojí termínům, ke kterým jsme se v rámci zavedení ETCS zavázali, hrozí, že přijde o finanční prostředky z evropských dotačních fondů.

Všechny železniční tratě, které jsou modernizovány nebo stavěny, musí být automaticky vybaveny systémem ETCS. Jak je možné, že se tak v praxi neděje? Podle informací, které má naše redakce k dispozici od zroje, který si nepřej být jmenován, je například trať mezi Prahou hlavním nádražím a Prahou - Hostivaří budována bez ETCS. Stavba je tedy prováděna v rozporu s unijními požadavky. Díky tomu může dojít ke správnímu řízení mezi Českou republikou a Evropskou unií a následně i k ohrožení financování všech staveb dopravy v ČR.

ETCS je základní stavebním kamenem, který je nutný implementovat, aby bylo možné posupně zavádět další stupně automatizace na železnici. Například systém ATO, automatizační proces pro řízení kolejových vozidel, který se již v některých okolních státech testuje.

Tagy