EU version

Z české infrastruktury mizí železniční přejezdy. DÚ jich v letošním roce zrušil rekordní množství

Z české infrastruktury mizí železniční přejezdy. DÚ jich v letošním roce zrušil rekordní množství
foto: Jonasker/Wikipedia/Z české infrastruktury mizí železniční přejezdy. DÚ jich v letošním roce zrušil rekordní množství
01 / 08 / 2022

Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

V rámci modernizace tratí jsou přejezdy zpravidla nahrazovány nadjezdy či podjezdy. Letos se však podařilo odstranit i další přejezdy v místech, kde docházelo ke křížení dráhy například s lesními nebo polními cestami nebo jinými nevyužívanými komunikacemi. Takové přejezdy vlaky zpomalují, jelikož strojvedoucí je zde povinen snížit rychlost a dát zvukovou výstrahu. Když je podobných přejezdů zabezpečených výstražným křížem na jedné trati více za sebou, vlak musí neustále brzdit, riziko střetu s náhodným silničním vozidlem se zvyšuje a jízda prodlužuje. Správa železnic dlouhodobě usiluje o rušení železničních přejezdů.

Drážní úřad do procesu odstraňování přejezdů fakticky vstupuje v momentě, kdy obdrží žádost o odstranění železničního přejezdu. Žádost podává provozovatel dráhy v okamžiku, kdy o zrušení daného přejezdu pravomocně rozhodne příslušný silniční správní úřad. Těmto úřadům před několika lety v otázce rozhodování o rušení přejezdů rozšířila kompetence novela zákona o pozemních komunikacích. Zpočátku se těmto silničním správním úřadům rušení přejezdů na účelových komunikacích příliš nedařilo, nyní je již situace opět v normálu. V poslední době se objevily i kuriózní situace, kdy na trati existoval evidovaný železniční přejezd křížící polní cestu, která není využívána. O odstranění přejezdu v těchto případech ale nebylo možné rozhodnout, neboť příslušný silniční správní úřad ve svém závazném stanovisku napsal, že k/od přejezdu nevede žádná komunikace. A protože přejezd je definován jako úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, neměl silniční správní úřad co zrušit a Drážní úřad tedy co odstranit. Administrativa se dostala do patové situace. Od loňského roku již nastaly 3 takové případy.

V České republice bylo ke konci června dle údajů Správy železnic 7697 přejezdů, to je o 60 méně, než před rokem. Z celkového počtu je pouhých 2173 přejezdů umístěno na silnicích I., II. a III. tříd. Ostatní přejezdy se nacházejí na místních a účelových komunikacích.

Statistika

Počty mimořádných událostí a osob usmrcených na železničních přejezdech a počty vydaných rozhodnutí o odstranění přejezdů od roku 2019:

Za první pololetí letošního roku došlo na železničních přejezdech k 80 mimořádným událostem, při kterých bylo usmrceno 12 osob a 36 osob se zranilo. Za stejné období loňského roku se řešilo 79 střetů, při kterých přišlo o život 16 osob a 30 bylo zraněno. I když se zvyšuje úroveň zabezpečení přejezdů, nehod neubývá. Příčiny jsou bohužel ve naprosté většině případů na straně účastníků silničního provozu. Řidiči nerespektují zabezpečovací zařízení a hazardují se svými životy i životy cestujících ve vlaku. Většina nehod na přejezdech je způsobena právě ignorováním zabezpečovacího zařízení, hazardem nebo nepozorností. Spoustě kolizí by se tak dalo zabránit zodpovědným chováním účastníků silničního provozu. 

 

Zdroj: Tiskové zprávy DÚ

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace