EU version

Výtoňský most bude mít tři koleje. Ministerstvo bude posuzovat vliv na kulturní dědictví

Výtoňský most bude mít tři koleje. Ministerstvo bude posuzovat vliv na kulturní dědictví
foto: Novymostvyton.cz / Public domain/Výtoňský most
21 / 12 / 2023

V úterý proběhl tiskový briefing s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který rozhodl, že se bude pokračovat ve výstavbě třetí koleje.

Ministr dopravy, primátor hlavního města Prahy, zástupci Správy železnic a architektonického studia 2T engineering představili další postup přípravy komplexního dopravního řešení na pražské Výtoni. Nadále bude pokračovat rozpracování a příslušné posuzování vítězného návrhu železničního mostu vzešlého z architektonické soutěže. Pilíře ani historická příhradová nýtovaná konstrukce současného mostu se likvidovat nebudou. Najdou své uplatnění při stavbě nového mostu na Výtoni, historická nýtovaná konstrukce pak bude sloužit jako spojnice přes Vltavu pro pěší a cyklisty na jiném místě v Praze.

Nový most Výtoň / Public domain

Po zhodnocení roku diskusí a zvažování všech pro a proti jsme se rozhodli, že budeme dál pokračovat v přípravě vítězného návrhu. Jsem si vědom trvající diskuse ve veřejném prostoru a hodnoty současné stavby. Proto navrhujeme zrealizovat na Výtoni trojkolejný most odpovídající na výzvy vlakové dopravy současnosti. Historickou obloukovou konstrukci mostu zachováme, a po dohodě s vedením Prahy bude využita jako most pro pěší i cyklisty, tam kde překlenutí řeky může zlepšit lidem život,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Moderní tříkolejné přemostění pokryje kapacitu až 479 vlaků denně v roce 2035. Nová železniční zastávka Výtoň nabídne pohodlný přestup mezi vlaky a tramvajemi, čímž na vhodném místě uspokojí poptávku po kombinaci těchto druhů dopravy, která je mezi Pražany i návštěvníky města značná.

Nový most Výtoň / Public domain

Protože si uvědomujeme památkovou hodnotu mostu, podrobíme vítězný projekt mezinárodně uznávanému posouzení vlivu na kulturní dědictví, tzv. HIA, a vstoupíme do jednání s mezinárodní organizací UNESCO,“ doplňuje podrobnosti k dalšímu postupu ministr dopravy. „Obě aktivity proběhnou v prvním čtvrtletí roku 2024 s jasným cílem: Dopravní rozvoj Výtoně nesmí ohrozit zápis Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ zdůrazňuje Kupka. Ve 2. polovině roku potom bude následovat příprava dokumentace EIA.

„Dopravní problémy, které způsobuje špatný technický stav Výtoňského mostu, dopadají na Pražany i na ty, kteří do hlavního města dojíždějí. Proto společně s ministerstvem dopravy a Správou železnic hledáme řešení. Varianta, která byla dnes představena na Institutu pro plánování a rozvoj, je nejspíš nejschůdnější a finančně méně náročná. Navíc se stávající most využije v jiné lokalitě pro pěší a cyklisty,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Možnosti přemístění mostu zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kdy posuzoval 10 lokalit. K dalšímu rozpracování byly doporučeny 2 lokality propojení míst rozdělených řekou, a to území: Chuchle-Vltavanů a Lahovičky-Modřany.

Zdroj: tisková zpráva MD

Tagy