EU version

Výnosy z povolenek zpět do dopravy. Politické šachy nikoho nezajímají, říká šéf dopravní sekce Hospodářské komory, Sechter

Výnosy z povolenek zpět do dopravy. Politické šachy nikoho nezajímají, říká šéf dopravní sekce Hospodářské komory, Sechter
foto: Hospodářská komora, Public Domain/Jan Sechter
31 / 03 / 2024

Žhavá témata, která hýbou dopravním sektorem! Přesun zboží ze silnice na železnici, nedostatky infrastruktury, dopady emisních povolenek. Nejen o nich mluvil předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Jan Sechter.

Hned v úvodu připomeňme, že Evropská unie dlouhodobě usiluje o větší přesun zboží ze silnice na železnici. Dlouhodobě se jí to ale nedaří. Otázkou je proč.

„Příčin je více a jsou všeobecně známé všem dopravcům – propustnost a kapacita železniční infrastruktury, nedostatečná infrastruktura pro intermodální přepravy, stále pokulhávající interoperabilita na evropském železničním trhu a řešení „first“ a „last“ mile ve prospěch železnice,“ uvádí Sechter v rozhovoru pro Dopravní noviny a dodává: „Bohužel, EU si někdy stanovuje ambiciózní cíle, ke kterým lze dospět jen systémovým řešením, nikoliv mávnutím kouzelného proutku.“ Jenže to podle odborníka nejde, proto se EU uchyluje k restriktivním opatřením vůči dopravě používající fosilní paliva.

Sechter v tomto ohledu naráží i na problematiku emisních povolenek, které v roce 2027 vstoupí do dopravy v rámci „Zeleného údělu“. I zastropované podle něj představují významný cenový faktor pro objednávání dopravy. „Členové Hospodářské komory se obávají další ztráty konkurenceschopnosti nejen v dopravě, ale i v dalších odvětvích hospodářství, v nichž hraje doprava důležitou roli,“ řekl k tomu.

Lze říci, že tento přesun je nejjednodušeji proveditelný v rámci kombinované dopravy. Otázkou zustává, jak je na tom stávající podpora v České republice. „Určitě je možné uvažovat o výraznější podpoře z evropských fondů. Naše terminály, vlečky a podniky, které logisticky obsluhují, jsou na evropském trhu v náročné soutěži. Na místě je uvažovat o velkorysejší podpoře z Operačního programu doprava, která by byla srovnatelná s podporou v sousedních zemích,“ uvedl dopravní odborník a pokračoval, že více přispět někde, nemusí nutně znamenat ubrat jinde.

V rozhovoru také uvedl, že některé země podporují kombinovanou dopravu slevou za použití železniční dopravní cesty, ale i tento výpadek příjmů je podle něj nutné na druhé straně kompenzovat správci infrastruktury. „Zmínil-li jsem budoucí zatížení dopravy platbami za emisní povolenky, je naprosto nezbytné, aby výnosy z „dopravních“ povolenek stát investoval výhradně zpět do dopravy. Jedině tím lze dosáhnout rychle kýženého efektu úspor CO2 a zachovat konkurenceschopnost dopravců,“ apeluje Sechter. Bojí se toho, aby výnosy z povolenek nebyly předmětem boje mezi ministerstvy.  

Na chvíli se zastavil i u modernizace železničních koridorů. Podle něj se díky tomu uvolní prostor pro nové kapacity přeprav. „K plánování objízdných tras a výluk by přispěl střednědobý závazný investiční horizont, který by dopravcům včas dal informaci, aby se mohli přizpůsobit. Je také nezbytné pokračovat v koordinaci se sousedními státy, zejména s Německem, a maximálně s nimi koordinovat modernizační práce,“ dodal a zmínil, že i vysokorychlostní tratě odlehčí koridorům, protože jejich síť v ČR plánuje Správa železnic jako infrastrukturu, která nebude oddělená od stávající.

Závěrem zdůraznil, že je potřeba dialog všech zúčastněných a pochopení, že doprava je ústředním článkem současného a budoucího úspěchu naší země.

Zdroj: Dopravní noviny 

Tagy