EU version

VUZ Slovakia navázala spolupráci s Žilinskou univerzitou

VUZ Slovakia navázala spolupráci s Žilinskou univerzitou
foto: VUZ - tiskové materiály/VUZ Slovakia navázala spolupráci s Žilinskou univerzitou
01 / 02 / 2022

Žilinská univerzita, která je z pohledu zájmu firem a absolventů třetí nejlépe hodnocenou univerzitou na Slovensku, uzavřela dne 21. 1. 2022 Dohodu o dlouhodobé spolupráci se společností VUZ Slovakia, s.r.o. Tímto krokem je jednoznačně deklarována pokračující expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. na slovenský trh.

„Mezi stěžejní cíle VUZ Slovakia, s.r.o. patří rozvíjet dlouhodobou strategii Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) a uzavření Dohody o spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině je logickým krokem, jak tohoto cíle dosáhnout,“ upřesňuje jednatel společnosti VUZ Slovakia Ing. Ondřej Fanta. Ph.D.

Žilinská univerzita je moderní univerzitou s více než 65letou historií, která je svým odborným profilem a zaměřením jedinečnou univerzitou na Slovensku. Významné výzkumné a zahraniční aktivity této univerzity tak skvěle zapadají do činnosti VUZ.

„Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Žilinskou univerzitou a VUZ Slovakia umožňuje dlouhodobě spolupracovat nejenom v oblasti vědy a výzkumu, ale také na konkrétních projektech, jako je například problematika certifikace subjektů nebo organizací zodpovědných za údržbu železničních vozidel nebo plnících externí funkce údržby (tzv. ECM),“ dodává Ing. Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia.

S výukou zajišťovanou na 7 fakultách (ekonomika dopravy a spojů; stavební; strojařská; elektrotechnická a informačních technologií; řízení a informatiky; bezpečnostního inženýrství; humanitních věd) a díky existenci přidruženého Ústavu znaleckého výzkumu a vzdělávání, Centra informačních a komunikačních technologií, Ústavu konkurenceschopnosti a inovací tak Žilinská univerzita zaujímá přední místo mezi slovenskými vysokými školami.

„Díky této spolupráci bude umožněno sdílení nejenom vysoce odborného know-how, ale také výzkumných, vědeckých a zejména lidských kapacit, což bude mít zcela jednoznačně pozitivní dopad na kvalitu realizovaných projektů,“ uzavírají jednatelé VUZ Slovakia.

VUZ Slovakia, s.r.o. – člen skupiny VUZ

VUZ Slovakia, s.r.o. je 100% dceřinou společností VUZ nabízející vysoce specializované služby a komplexní řešení v oblasti posuzovaní a certifikace železničních vozidel a všech strukturálních systémů železniční dopravy. VUZ Slovakia, s.r.o. však nabízí i další činnosti, mezi které patří zejména činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v dopravě, průzkum trhu, zpracování dat nebo poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU.

 

Zdroj: Tiskové zprávy ČD

Tagy