EU version

VÚKV provedla měření aerodynamických efektů v tunelu Deboreč

VÚKV provedla měření aerodynamických efektů v tunelu Deboreč
foto: ACRI / Public domain/Testy VÚKV
24 / 01 / 2024

Na konci října 2023 provedla VÚKV a.s. měření aerodynamických efektů v tunelu Deboreč v rámci testů Správy železnic.

Při testech se prověřovalo chování mostních konstrukcí při jízdě rychlostí až 190 km/h na nedávno dokončeném úseku IV. koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora. Při zkouškách byla využita měřicí souprava sestavená z elektrické lokomotivy Vectron 193.901 Správy železnic, osobního vozu Bmz245 a jídelního vozu WRmz817, ve kterém bylo umístěno měřicí a záznamové zařízení VÚKV a.s.

Oba vozy Českých drah mají povolenou nejvyšší rychlost 200 km/h. Proběhlo měření tlakových změn vně a uvnitř vozidla při průjezdu uvedeným tunelem. Jeho délka je 660 m, nachází se ve sklonu 11 ‰ a částečně v oblouku o poloměru 1 402 m. Vjezd vozidla do tunelu je spojen se vznikem a šířením tlakových vln, které jsou doprovázeny prudkým poklesem nebo nárůstem tlaku.

Tyto tlakové změny působí na vozidla a samozřejmě i na vybavení tunelu – dveře, rozvaděče apod. Zajištění bezpečného provozu na železnici vyžaduje jejich zohlednění při návrhu konstrukcí. Tlakovým změnám, které pronikají do interiéru vozidla, jsou vystaveni i cestující, kteří je mohou zaznamenat jako nepříjemné pocity v uších. Tento tzv. tlakový komfort cestujících se promítá do atraktivnosti železniční dopravy. Zjištěné poznatky budou vyhodnoceny pro použití při vývoji nových vozidel a návrhu dalších tunelů včetně aplikací na vysokorychlostních tratích, tedy i pro rychlosti přes 300 km/h.

Zdroj: tisková zpráva ACRI

Tagy