EU version

Vsetínský dopravní terminál získává první obrysy. Základy jsou téměř hotovy

Vsetínský dopravní terminál získává první obrysy. Základy jsou téměř hotovy
foto: Město Vsetín/Nádraží Vsetín
22 / 07 / 2022

Modernizace železniční stanice ve Vsetíně je v plném proudu. Po devíti měsících stavebních prací začínají růst základy nového dopravního terminálu, který nahradí stávající nádražní budovu. Jedna z jejích částí už je odstraněná. Intenzivně se pracuje i na modernizaci železniční infrastruktury, v letošním roce se stavbaři zaměřují na úsek Vsetín – Ústí u Vsetína.

Na této části trati se pracuje na železničním svršku a spodku, mostních objektech, zárubních a opěrných zdech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení. Stavba zahrnuje i zajištění skalních svahů. V polovině července došlo k dokončení 1. koleje, na práce ve stejném úseku navázala výluka 2. koleje, která potrvá do 22. prosince. Mimo těchto výlukových činností se budují nové silniční mosty v ulicích Na Lapači, Křivačkárna a Štěpánská. V rámci pozemních staveb vznikají krom samotného dopravního terminálu nové technologické objekty a tankovací stanice. Rekonstrukce kolejí ve stanici Vsetín bude následovat v příštím roce.

Správa železnic

Cílem projektu je kompletní přestavba kolejiště a jeho nové dispoziční uspořádání. Ve stanici vzniknou čtyři nová nástupiště, na která bude bezbariérový přístup novým podchodem se schodišti a výtahy. Podchod se prodlouží na druhou stranu kolejiště ke stadionu Na Lapači a do obchodní galerie Na Smetance. Nově vzniklý odbavovací terminál bude sloužit jak pro železniční, tak i pro autobusovou dopravu

Správa železnic

Modernizace stanice Vsetín je jedním z devíti projektů, který letos uspěl v první výzvě Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek z tohoto dotačního programu Evropské unie byl schválen ve výši 2 099 962 576 Kč. Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 3 376 323 987 Kč bez DPH. Ukončení celé akce je plánováno na konec roku 2024.

 

Zdroj: TK SŽ 

Tagy