EU version

Vraky v areálu TSS v Hulíně: Smutné pomníky bývalé slávy české údržby tratí

Vraky v areálu TSS v Hulíně: Smutné pomníky bývalé slávy české údržby tratí
foto: Archiv/Hulín
15 / 11 / 2021

Areál Traťové Strojní Společnosti a.s. se rozprostírá na jižní straně vlakového nádraží v Hulíně. Společnost se zabývá zejména správou a údržbou tratí jako dodavatel, zejména pro Správu Železnic, ale mezi její aktivity patří oficiálně i údržba a oprava kolejových vozidel. Na svých webových stránkách se společnost chlubí, že je významným dodavatelem služeb na železničním svršku v ČR. Opuštěná kolejová vozidla v areálu společnosti působí jako memento těchto dob, kdy společnost skutečně byla majoritním českým dodavatelem technologií pro správu tratí.

V současnosti však většina techniky v prostorách společnosti chátrá. Přestože se společnost chlubí servisním zázemím na opravu a údržbu těchto vozidel, u těch svých neprovádí téměř nic, aby byly provozuschopné. Je zde možné spatřit celou řadu strojů, které bez využití reznou na odstavných kolejích.

K vidění jsou i dovezené, velice opotřebované elektrické lokomotivy od DB, které působí dojmem hranice své životnosti a silně zanedbané údržby. Dále je možno zahlédnout nákladní a doprovodné vozy, které sloužily jako dílny, sklady materiálu a zázemí při servisních výkonech na tratích, a chátrají bez využití společně jako samotné stroje na údržbu.

Z návštěvy areálu získáváme neodbytný pocit nostalgie, kdy tato společnost zajišťovala péči o většinu tratí v ČR a dávala práci mnoha lidem. Tyto doby jsou ale již dávno pryč, osiřelá technika dává tušit, že firma se propadá v kvalitě svých služeb a přenechává místo na trhu zahraničním společnostem, které jsou schopny do techniky investovat nemalé prostředky a zajistit si tak výhodnou pozici i na českých železnicích při jejich správě a údržbě. V brzké době se tak můžeme dočkat stavu, že společnost se skutečně stane mementem české soběstačnosti v péči o jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě.

Tagy