EU version

Víme první: Hospodářská komora odstartovala expertní jednání k VRT

Víme první: Hospodářská komora odstartovala expertní jednání k VRT
foto: Archiv/Víme první: Hospodářská komora odstartovala expertní jednání k VRT
20 / 04 / 2023

Hospodářská komora České republiky zahájila v těchto dnech sérii expertních jednání k nejdůležitějším aspektům plánovaných vysokorychlostních železnic (VRT) v České republice. Série šesti jednání by se měla postupně věnovat financování, legislativnímu rámci, technickým aspektům, tratím, terminálům a uzlům, napojení na konvenční železniční síť, dopravnímu modelu a také účasti českých firem na projektování, výstavbě a průmyslové výrobě a provozu většiny prvků vysokorychlostních tratí.

Správa železnic jako státní investor ve spolupráci s Fórem pro udržitelnou mobilitu si zvolila Hospodářskou komoru České republiky jako strategického partnera pro tento projekt ve všech jeho aspektech. Vysokorychlostní železnice představuje novou dopravní síť, která zcela zásadně změní podobu veřejné dopravy v České republice. Je projektem českým, z hlediska propojení se sousedními zeměmi projektem středoevropským a z hlediska plánování a spolufinancování v rámci dopravní sítě TEN-T projektem evropským.

Díky radikálnímu zkrácení cestovních dob se systém stane páteří dopravy v naší zemi. Na vysokorychlostní vlaky zpravidla navazuje další doprava, ať už běžná vlaková, autobusová, letecká nebo městská. Vysokorychlostní železnice je součástí běžného života ve většině vyspělých zemí, v některých již desítky let.

V Evropě dosahují vlaky rychlosti až 320 km/h, díky čemuž mohou na středních vzdálenostech konkurovat také letecké dopravě. Součástí jsou i rychlá meziregionální expresy, které značně zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo vzděláním do velkých měst i ze vzdálenějších regionů. Projekt je největším železničním projektem v České republice od vzniku železnice v našich zemích.

Výsledky expertních stolů by měly zahrnout nutné změny v přístupu k tomuto projektu a stát se součástí doporučení pro vládu České republiky.

Tagy