EU version

Velká proměna Brna. Nové nádraží, rychlovlaky a modernizace tratí

Velká proměna Brna. Nové nádraží, rychlovlaky a modernizace tratí
foto: Správa železnic/Public Domain/Plán projektu
22 / 06 / 2024

Brno čeká velká proměna železničního uzlu, který se stane klíčovým dopravním centrem nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu. Projekt zahrnuje modernizaci dvoukolejné trati, vznik nové centrální stanice a zapojení vysokorychlostních tratí.

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu pro přestavbu železničního uzlu Brno. Jde o zcela zásadní milník v přípravě modernizace celého tamního uzlu a také výstavby nového hlavního nádraží v jihomoravské metropoli. Samotné stavební práce se předpokládají v letech 2028 až 2035.

Přestavba železničního uzlu Brno je jedním z prioritních projektů nejen České republiky, ale i Evropské unie. Cílem projektu je celková modernizace dvoukolejné trati, která dnes slouží pro průjezd nákladních vlaků mimo brněnské hlavní nádraží. V místě současného dolního nádraží vznikne zcela nová centrální stanice. Realizace stavby zajistí dostatečnou kapacitu pro plánovaný rozsah osobní a nákladní železniční dopravy. Současně umožní zapojení vysokorychlostních tratí od Prahy a Břeclavi do nového osobního nádraží.

Z pohledu cestujícího je nejvýznamnější částí tohoto projektu návrh nového hlavního nádraží, vybudování zastávky Brno-Černovice a v neposlední řadě přestavba stanice Brno-Židenice s nástupišti umístěnými blíže tramvajovým zastávkám v Bubeníčkově ulici. 

Schválení záměru projektu je důležitým milníkem i pro statutární město Brno. Vzájemná spolupráce se Správou železnic se nejvíce rozvíjí v oblasti nového hlavního nádraží, kde vznikne klíčový přestupní terminál mezi železniční a městskou hromadnou dopravou. Příprava celého projektu navazuje na provedenou architektonickou soutěž a dopracovanou studii od nizozemského sdružení Benthem and Crouwel a West 8. Nové nádraží bude významné i pro vysokorychlostní vlaky. Obslouží ho soupravy spojující mimo jiné Prahu s Vídní i Ostravou. 

Už v příštím roce plánuje Správa železnic zahájit první stavbu v brněnském uzlu, a to modernizaci traťového úseku Brno-Židenice – odbočka Brno-Černovice, která bude obsahovat výstavbu opěrných zdí s protihlukovými stěnami a přestavbu mostů v Jílkově a Filipínského ulici. Dále by měly začít práce na modernizaci stanice Brno-Židenice a úpravách nedaleké stanice Brno-Maloměřice, která řeší také přestavbu mostu přes Bubeníčkovu ulici. 

Po schválení záměru projektu bude následovat zadání zpracování projektové dokumentace, která také upřesní náklady na přeměnu celého železničního uzlu.

Zdroj: MD ČR; Správa železnic 

Tagy