EU version

U nás se bude tunelovat ve velkém. Správa železnic představila smělé plány

U nás se bude tunelovat ve velkém. Správa železnic představila smělé plány
foto: SŽ, Public Domain/Ilustrativní
05 / 05 / 2024

V posledních letech se Správa železnic zaměřuje na modernizaci a rozvoj železniční sítě. Jedním z klíčových aspektů je výstavba dlouhých tunelů, která přináší nejen technologické výzvy, ale i výhody pro efektivitu a bezpečnost železničního provozu.

Investice do dlouhých tunelů je důležitým krokem k modernizaci české železniční sítě. S každým novým projektem se nejen zvyšuje bezpečnost a pohodlí cestujících, ale posiluje se i celková infrastrukturní síť.

Tunely jsou navrženy v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI SRT), které klade zvláštní důraz na požární bezpečnost. To má přímý dopad na typy vozidel, která mohou být v těchto tunelech provozována:

Kolejová vozidla kategorie A – Tato vozidla jsou určena pro přepravu osob, včetně osobních lokomotiv. Mohou být provozována na tratích podléhajících TSI SRT, kde vzdálenost mezi evakuačními a záchrannými místy nebo celková délka tunelu nepřesahuje 5 kilometrů. 

Kolejová vozidla kategorie B – Tato kategorie zahrnuje vozidla pro přepravu osob, která mohou být využita v jakýchkoli tunelech bez ohledu na jejich délku, pokud se nachází na tratích spadajících do oblasti působnosti TSI.

Nákladní lokomotivy a motorové jednotky – Tyto jednotky, určené pro přepravu nákladu, například pošty, mohou operovat ve všech typech tunelů na tratích regulovaných TSI. Lokomotivy, které jsou využívány jak pro tažení nákladních, tak osobních vlaků, musí odpovídat standardům pro obě kategorie.

Traťové motorové stroje – Veškerá vozidla této kategorie mohou být nasazena do provozu v tunelech na jakékoli trati regulované TSI bez omezení na délku tunelů.

Tato specifika nejen zvyšují bezpečnost v tunelech, ale také zajišťují plynulý a efektivní provoz vlakové dopravy v souladu s nejnovějšími evropskými normami. Správa železnic tak skrze tyto projekty podporuje rozvoj bezpečného a moderního železničního systému.

Mezi nejzajímavější aktuální projekty patří výstavba tunelů na trati Praha–Kladno s odbočkou na Václava Havla letiště Praha, kde je důraz kladen na moderní technologie a bezpečnostní opatření. Tento projekt nejenže zlepší dostupnost letiště, ale stane se klíčovou součástí metropolitního systému Prahy.

Zdroj: SŽ

Tagy