EU version

SŽ zveřejnila výsledky pocitové mapy VRT Praha! Získali více jak dva tisíce podnětů

SŽ zveřejnila výsledky pocitové mapy VRT Praha! Získali více jak dva tisíce podnětů
foto: SŽ / Public domain/Terminál Praha
26 / 02 / 2024

Správa železnic vyhodnotila tzv. pocitovou mapu – on-line portál, kterým se široká veřejnost zapojila do prvotních příprav projektu Vysokorychlostní trati Praha.

Do mapy zaneslo 668 uživatelů celkem 2 055 podnětů. Většina z nich směřuje na podporu hodnotných míst, zhruba třetina pak upozorňuje na problémy v území. S podněty už nyní pracují urbanisté, kteří je vkládají do urbanistické koncepce území, kudy nová trať prochází. 

Sběr podnětů do pocitové mapy probíhal v období od 4. prosince 2023 do 31. ledna 2024. Z celkových 2 055 zadaných bodů je 1 505 příspěvků doprovázeno i textovým komentářem, což dále napomáhá odborníkům lépe pracovat s detaily. Pomocí analýzy klíčových slov můžeme poukázat na pojmy, které se v příspěvcích vyskytují nejčastěji: voda, zeleň, park, procházky, cyklostezka, bariéra, hluk. Při vyhodnocení je hlavní důraz kladen nejen na různorodost podnětů, ale především na to, aby se žádný z nápadů nebo postřehů neztratil.

Správa železnic / Public domain

Níže představuje SŽ souhrn poznatků pro pět oblastí, kterými prochází dvě větve železničních tratí plánovaných pod hlavičkou VRT Praha. 

Správa železnic / Public domain

V oblasti Prahy 10 je nosným tématem příspěvků očekávaná realizace Drážní promenády. Od ní si občané slibují vznik nových propojení pro chodce a cyklisty i celkovou revitalizaci zanedbaných ploch. Příspěvky poukazují rovněž na problematické příčné vazby přes drážní těleso nebo zhoršené podmínky pro bezmotorovou dopravu při kontaktu s dopravou automobilovou. Zmiňují také nedostatek zeleně a obecně ploch pro rekreační využití. Stávajícím dopravním uzlům Praha-Eden a Praha-Zahradní Město je vytýkána horší dostupnost z blízkého okolí, provedení nástupišť a přestupních vazeb na MHD. Pro lokality Bohdalce a Slatin, stejně jako u samotné Drážní promenády, potom občané usilují o zachování genia loci pozapomenutých míst.

Příspěvky namířené do Prahy 15 zdůrazňují unikátní charakter mokřadu Triangl. Zatímco pro některé uživatele je prioritou zachování „divokého“ charakteru mokřadu, jiní požadují jeho lepší zpřístupnění a vyřešení problému s bezdomovci. Přilehlý les Záštěpí skrývá potenciál lepšího rekreačního využití, zmiňován je také jako křižovatka cyklistických tras, ovšem s nevhodným povrchem. Lokalita Průmyslové a Rabakovské ulice je považována za místo nehostinné pro chodce i cyklisty. Od západu na východ se oblastí Prahy 15 prolíná námět na vybudování souvislé páteřní cyklostezky paralelně s vysokorychlostní tratí. Již mimo trasu VRT, ale ve vazbě na linky S, je zmiňováno neutěšené okolí stanice Praha-Hostivař, jeho problematická přístupnost i samotné překonávání kolejiště bariérovou lávkou.

V městských částech Praha-Dolní MěcholupyPraha-Dubeč občané vyzdvihují přírodní bohatství lokality Slatina a úspěšnou revitalizaci Lítožnického rybníka. Jejich ornitologický význam popisují nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Téma plánované trati se propisuje do obav o vznik bariér mezi zástavbou Dolních Měcholup a nově vznikajícím sídlištěm Malý Háj. Také jsou uváděna rizika ohrožení investic do nového rekreačního parku i obchvatu Dolních Měcholup. Mezi náměty na změnu najdeme nová hřiště, cvičiště pro psy, odstranění brownfieldu betonárky, zřízení vycházkové trasy kolem nádrže Slatina, zlepšení podmínek pro rybaření a vytvoření nových biokoridorů v krajině. Poukazováno je na obtížnou dostupnost Slatiny z Dubče pro chodce a cyklisty, vysokou intenzitu provozu na úzkých komunikacích bez chodníků nebo pro pěší nedostatečně zabezpečenou Kutnohorskou ulici.

V Dolních Počernicích se opakují návrhy na novou vlakovou zastávku Hostavice, přesunutí zastávky Praha-Dolní Počernice blíže k centru zástavby nebo zlepšení dostupnosti železniční zastávky z blízké Jahodnice. Podněty mimo jiné poukazují na chybějící podchod pro pěší a cyklisty u hráze Počernického rybníka, upozorňují na stav podjezdů v ulici Národních hrdinů a v Pilské ulici i na provedení stávajících podchodů v železničních zastávkách. V Kyjích je stěžejním tématem vazba vlakové zastávky na nedaleký most v Broumarské ulici. Náměty směřují také na technické zlepšení míst, kde lze překonat těleso dráhy pro chodce a cyklisty. Občané zmiňují rovněž potřebu účinnější ochrany proti hluku ze železnice.

V Praze 9 jsou tématy návaznost pěších a cyklistických tras v lokalitě Tábor, které by lépe zpřístupnily přírodní místo s rozhledem do okolí, nebo ochrana přírodních hodnot – parku Smetanka a meandrů Rokytky v lokalitě Mezitraťová. Panují zde obavy ze znehodnocení místa jak stavbou VRT Praha, tak i paralelního Libeňského přesmyku. Z pohledu dostupnosti se pak objevuje řada námětů na zlepšení podmínek pro cyklisty a vymístění parkování. Zaujmou také náměty na vyhlídková místa k pozorování vlaků. V Libni občané poukazují na nepřívětivé prostředí železniční stanice a značné množství bariér pro pohyb chodců a cyklistů.

Zdroj: tisková zpráva SŽ

 

Tagy