EU version

SŽ rozjela údržbové práce naplno. Daní za zvýšení bezpečnosti jsou ale zpoždění osobních vlaků

SŽ rozjela údržbové práce naplno. Daní za zvýšení bezpečnosti jsou ale zpoždění osobních vlaků
foto: Správa železnic/Železnice - liniová stavba
11 / 08 / 2022

Bezpečnost na železnici je velkým tématem posledních týdnů. Lze jí docílit pravidelnou údržbou společně s rekonstrukcemi a modernizacemi. Právě v těchto letních měsících probíhají práce na plné obrátky. Negativním doprovodným jevem modernizací a údržby jsou však zpoždění osobních vlaků. S ohledem na bezpečnost provozu na české železnici jsou však opravy plánované Správou železnic zásadním a nevyhnutelným krokem.

Správa železnic musí pečlivě naplánovat jednotlivé výluky a práce na trati. V poměrně krátké době se musí zaměřit na problémy všech tratí, jinak by klesala jejich provozuschopnost a v důsledku toho i bezpečnost. O tom ostatně panuje i shoda napříč českým politickým spektrem. Pokud by totiž práce na české železniční infrastruktuře byly nadále odkládány, tak by se v budoucnu muselo vynaložit mnohem větší množství peněz.

Významnými změnami a modernizacemi prochází i samotné drážní budovy. Zázemí pro cestující bylo v mnohých případech již nevyhovující. Přeci jenom, o nějaké bezbariérovosti jsme si mohli před pár lety nechat zdát. Některé z rekonstruovaných objektů mají i další využití. Například prostory na děčínském nádraží využívají mladí železničáři-modeláři.

Po ukončení všech modernizačních a údržbových prací budou dopravci pro české železnici jezdit i mnohem rychleji. Největším přínosem takto opravených a následně udržovaných železnic bude ale bezesporu bezpečnost. Modernizace železnice jde také ruku v ruce s modernizací vozových parků českých dopravců, což jen navýší atraktivitu železnic nejen pro osobní přepravu, ale hlavně pro tu nákladní. Ta může zásadně přispět ke snížení neuvěřitelného počtu kamionů na českých silnicích a dálnicích.

Sladit všechny tyto výluky tak, aby příliš neomezovaly dopravu, je skutečně náročný úkol. Správa železnic do budoucna také plánuje zdvojkolejnění některých úseků, nově se má například druhá kolej vrátit i na Branický most v Praze, aby do budoucna nebyl provoz výlukami významněji ovlivněn.

Pozitivním faktem ale je, že i přes údržbové práce Správy železnic dokázaly České dráhy přepravit 75 milionů cestujících jen za 1. pololetí letošního roku. To je o 49 % více než za rok minulý! Cestující se tedy na železnici vrací a jejich množství ve vlacích dopravců rapidně roste.

Tagy