EU version

SYSTRA propojí Sanfranciský záliv s Los Angeles pomocí HSL

SYSTRA propojí Sanfranciský záliv s Los Angeles pomocí HSL
foto: SYSTRA/SYSTRA propojí Sanfranciský záliv s Los Angeles pomocí HSL
13 / 02 / 2023

Společnost SYSTRA rozšířila svůj rozsah prací na programu vysokorychlostní železnice (HSR) v Kalifornii jako subdodavatel kanadské inženýrské společnosti Stantec. Dlouhodobým cílem místních úřadů je propojit touto vysokorychlostní tratí (HSL) záliv San Francisca s Los Angeles.

Od listopadu 2022 jsou naše týmy nedílnou součástí konsorcia, které má na starosti projektování úseku mezi městy Merced a Madera (známého jako úsek M-M) na budoucí vysokorychlostní trati (HSL) v Kalifornii, v oblasti Central Valley. Jsme zodpovědní za provedení projektových studií trasy trati (balíček NTP-1) s možností dodání konečných projektových studií a přípravy podkladů pro zahájení výstavby (balíček NTP-2).

Naše práce na kalifornském programu vysokorychlostní železnice začala v roce 2006, kdy jsme připravili několikaletý plán realizace vysokorychlostní železniční tratě. Následně byla společnost SYSTRA členem týmu pro řízení programu, který podporoval realizaci a implementaci projektu, rozvoj strategie a regionální koordinaci. Dále byla společnost SYSTRA členem týmu zajišťujícího projektování stavebního balíčku 1 (CP1) - počátečního provozního úseku projektu vysokorychlostní železnice a poskytovala podporu při navrhování a výstavbě náspů a konstrukcí vodicích kolejí.

NOVÁ ETAPA DLOUHODOBÉHO PROJEKTU

Konečným zadavatelem projektu je Kalifornský úřad pro vysokorychlostní železnice (CAHSRA), který na tento ambiciózní program dohlíží od roku 1994.

"Týmy společnosti SYSTRA USA jsou nadšené myšlenkou přivést do Kalifornie vysokorychlostní železnici. Na tomto programu se podílíme od jeho počátku a sloužíme budoucím uživatelům. Studiem možností, jak snížit náklady na projekt, minimalizovat rizika a zlepšit jízdní doby, se společnost SYSTRA zavázala podpořit vytvoření sítě, která bude dostupná, hospodárná a udržitelná," říká Frédéric Bana, provozní ředitel společnosti SYSTRA USA.

Díky svým uznávaným zkušenostem s polovinou zkoumaných vysokorychlostních tratí po celém světě je společnost SYSTRA zodpovědná za řízení rizik a konfigurace, systémovou integraci, návrh všech subsystémů (napájení, řízení vlaků, bezpečnost systémů), jakož i za strukturální a seizmickou část předběžných studií pro vymezení stopy projektu.

Účelem těchto úkolů je urychlit výstavbu trati HSR mezi Mercedem a Maderou jako prodloužení již budované části ve středním údolí.

SYSTRA JE PŘIPRAVENA REAGOVAT NA PROJEKTY VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH

Od roku 2012 podporuje společnost SYSTRA USA dohled FRA nad dvěma vysokorychlostními železničními koridory na Středozápadě. Zkoumali jsme také vytváření vysokorychlostních železničních sítí v Texasu a na Floridě a podíleli jsme se na několika projektech na severovýchodním koridoru, nejvytíženější osobní železniční trati v USA a nejrychlejší trati, která je dnes v provozu.

KALIFORNSKÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ PROGRAM:

808 mil (1 300 km)
24 stanic
Maximální provozní rychlost: 200 km/h

Zdroj: SYSTRA


Tagy