EU version

Stavba mezi Karlštejnem a Berounem získala pravomocné územní rozhodnutí

Stavba mezi Karlštejnem a Berounem získala pravomocné územní rozhodnutí
foto: Wikipedie/Stavba mezi Karlštejnem a Berounem získala pravomocné územní rozhodnutí
09 / 03 / 2022

Připravovaná modernizace trati mezi stanicemi Karlštejn a Beroun dosáhla dalšího důležitého milníku. Územní rozhodnutí pro dotčený úsek nabylo právní moci. Zároveň pokračuje příprava navazující projektové dokumentace. Správa železnic chce o stavební povolení požádat ještě letos, samotná realizace by se měla naplno rozběhnout v příštím roce. V rámci stavby dojde v mezistaničním úseku dlouhém 7,1 km k rekonstrukci trati ve stávající stopě, což povede ke zvýšení rychlosti, spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

Práce budou zahrnovat kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a propustků, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a všech ostatních technologií. Na zastávce Srbsko se vybudují nová, bezbariérová nástupiště a podchod, rekonstrukcí projde také přilehlý přejezd. Pro zajištění větší kapacity trati a tím i spolehlivosti dopravy dojde zhruba v polovině úseku k vybudování nové odbočky Lom, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. Pro zvýšení bezpečnosti provozu dojde k sanaci a zajištění skalních masivů nad tratí.

Realizací stavby se rychlost vlaků zvýší nejprve na 100 km/h, po aktivaci ETCS pak na 120 km/h. Práce budou probíhat za jednokolejného provozu, s omezením výluk na nutné minimum. Celkové investiční náklady stavby jsou vyčísleny na 1,7 miliardy Kč.

 

Tagy