EU version

Stavba metra D není ohrožena. DPP se ohradil proti tvrzením společnosti Inženýring dopravních staveb

Stavba metra D není ohrožena. DPP se ohradil proti tvrzením společnosti Inženýring dopravních staveb
foto: Metroprojekt /Vizualizace stanice metra D Pankrác
16 / 09 / 2022

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně ohrazuje vůči tvrzením společnosti Inženýring dopravních staveb a. s. (IDS), které včera zveřejnil webový portál iDnes.cz v článku o metru D. Probíhající stavba metra D či její zastavení ohroženo není ani v případě, že uvedená společnost vykonávající technický dozor investora jednostranně odstoupí od smlouvy. DPP v takovém případě, dle stanoviska externí advokátní kanceláře, může obratem napřímo objednat tyto služby od jiné společnosti, kterých je na českém trhu několik, a využívat je do doby, než DPP ve veřejné zakázce vysoutěží nového dodavatele. Kromě toho DPP nyní soutěží dodavatele kontrolních a supervizních služeb na stavbě metra D, který po dočasnou dobu může poskytovat také služby technického dozoru investora. DPP proto považuje článek na iDnes.cz za opakovaný pokus o vydírání a účelovou diskreditaci.

DPP má s IDS od ledna 2010 uzavřenou smlouvu na technický dozor investora na stavbu metra D. Podle této smlouvy měl IDS do tří let od jejího podpisu, tj. do konce ledna 2013, zajistit pravomocné stavební povolení včetně majetkoprávního zajištění pro celou trasu metra D, tj. všech 10 stanic, na kterém pak měl dělat technický dozor investora. To IDS nesplnil. Pravomocné stavební povolení na první úsek metra D Pankrác – Nové Dvory (pouze 5 stanic) DPP nakonec získal až letos v březnu, tj. více než 9 let poté, co jej měl podle smlouvy zajistit IDS. Na takto vzniklou situaci však IDS reaguje namísto snahy o minimalizaci vzniklých časových průtahů průběžným uplatňováním finančních nároků, které jí však dle uzavřené smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku nenáleží. DPP proto odmítá uhradit tyto neoprávněné finanční požadavky uplatňované IDS v rozporu s uzavřenou smlouvou.

„Už podruhé jsme svědky toho, že se IDS úporně snaží skrze vykonstruovaný článek od stejného redaktora a ve stejném titulu, tj. MD Dnes resp. iDnes.cz uměle vyvolat mediální tlak na DPP, aby uhradil IDS finanční částky, na které nemá nárok dle smlouvy uzavřené na základě proběhlého výběrového řízení. Nemůžu to nazvat jinak, než že se IDS rozhodla udělat z metra D rukojmího svých zájmů. Žádnému dodavateli nemůžeme proplatit odměnu za plnění veřejné zakázky v rozporu se smlouvou, která byla uzavřena při jejím zadání. Bylo by to v elementárním rozporu se zákonem i etikou. DPP přitom v minulosti hradil a nadále hradí veškeré finanční nároky, které byly ze strany IDS uplatněny v souladu s uzavřenou smlouvou a po splnění smluvních podmínek. Od počátku se snažíme najít řešení, i přes naši intenzivní snahu a několik kol jednání ale zatím neúspěšně. Řešení požadovaná IDS by znamenalo porušení zákona, a to v žádném případě nedopustíme,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Pokud se IDS rozhodl jednostranně vypovědět smlouvu na technický dozor investora na stavbě metra D, budeme to respektovat, jsme na tuto eventualitu připraveni. Pokud se IDS rozhodl jít cestou žaloby a soudu, jsme připraveni i na tuto variantu. Bude-li soudy pravomocně rozhodnuto, že máme odměnu požadovanou IDS nad rámec nároků vyplývajících ze smlouvy proplatit, o čemž silně pochybuji, teprve v takovém případě ji IDS vyplatíme. Způsobí-li IDS svým jednáním DPP jakoukoliv škodu, bude DPP její náhradu po IDS vymáhat všemi právními nástroji. Nenecháme se vydírat a zastrašovat účelovým článkem, ve kterém redaktor uvádí, že zjišťuje reakci DPP, ale na DPP se ve skutečnosti vůbec neobrátil.“

 

 

Zdroj: TZ DPP

Tagy