EU version

Správa železnic zahájila výstavbu dvou nových výpravních budov v Karlovarském kraji

Správa železnic zahájila výstavbu dvou nových výpravních budov v Karlovarském kraji
foto: Správa železnic tiskové materiály/Správa železnic zahájila výstavbu dvou nových výpravních budov v Karlovarském kraji
06 / 11 / 2022

Aš a Chodov jsou dvě stanice, kde Správa železnic začíná s výstavbou nových výpravních budov. V nejzápadnějším cípu České republiky – v Aši – stávající nádražní budovu nahradí novostavba. Stejně tak v Chodově na Karlovarsku se postaví nový objekt, který bude situován nedaleko vstupu do podchodu vybudovaného v rámci výstavby moderních nástupišť. Stavby jsou navržené k financování z evropského finančního Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) v rámci Národního plánu obnovy.

Jsem rád, že dnes zahajujeme hned dvě stavby, jejichž výsledkem bude zcela nová výpravní budova odpovídající současným nárokům na cestování vlakem. Aš a Chodov se tak zařadí po bok horního nádraží v krajské metropoli, kde již cestující využívají nejen moderní nástupiště, ale i zcela novou odbavovací halu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.   

Pěkné nádraží a jeho upravené okolí vytváří první dojem návštěvníka, který k nám přijede vlakem. Jsem proto samozřejmě rád, že tu budeme mít novou moderní budovu, na jejíž podobě jsme navíc měli možnost se podílet,“ řekl k investici starosta Aše Vítězslav Kokoř.  

Novostavba v Aši nahradí stávající výpravní budovu z roku 1971, která je z pohledu současného drážního provozu naddimenzovaná, navíc se nachází v nevyhovujícím stavu. Jako nejvýhodnější varianta proto byla vybrána výstavba zcela nového, jednopodlažního objektu s výrazně menším objemem a v energeticky úsporném standardu.

Novostavba bude oproti stávající výpravní budově posunuta východním směrem, blíže k nástupišti č. 2. Přízemní objekt bude tvořen dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Prosklená stěna odbavovací haly bude ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly naváže nižší část s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu. Součástí prací bude renovace zastřešení přilehlého nástupiště, které využívají vlaky ve směru do německého Hofu.

Ve spolupráci s městem Aš bude upraven přednádražní prostor, kde se vybuduje malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlakové nástupiště. V sousedství nové výpravní budovy navíc vznikne 22 parkovacích míst pro veřejnost.

Zhotovitelem stavby je firma BERGER BOHEMIA, která předložila nabídku v hodnotě 68,8 milionu korun. Investory stavby jsou Správa železnic (61,3 milionu korun) a město Aš (7,5 milionu korun). Stavební práce začaly letos v říjnu, hotovo bude do prosince příštího roku.

Ve stanici Chodov na Karlovarsku bude nový objekt situován nedaleko vstupu do nového podchodu, vybudovaného v rámci výstavby moderních nástupišť. Stávající výpravní budova je ve špatném stavebně-technickém stavu, provozní náklady jsou příliš vysoké. Realizací investice dojde k racionalizaci provozu, objem stavby se přizpůsobí skutečným potřebám, současně se zjednoduší a zpřehlední pohyb cestujících.

Díky nové výpravní budově dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování, Tu zajistí nejen bezbariérový přístup do budovy a nové WC pro imobilní osoby, ale také výraznější propojení s navazujícími druhy dopravy. Veřejně přístupné prostory budou náležitě osvětleny a vybaveny prvky pro zvýšení informovanosti i bezpečnosti.

Nová výpravní budova bude jednopodlažní a bude se skládat z veřejné a neveřejné části. Z haly bude přístup na WC pro cestující a do obslužných prostor a dále samostatným vstupem do pokladny se zázemím. Nová odbavovací hala bude prostorná, světlá, převýšená a tím bude pro příchozí cestující jasně rozpoznatelná a identifikovatelná. Hlavní vstup se předpokládá od dnešní pěší komunikace, další možnost přístupu bude od Nádražní ulice.

S vybudováním nové výpravní budovy souvisí i úprava přednádražního prostoru, která bude spočívat ve vybudování parkoviště P+R včetně stání pro motocykly a K+R u technologického objektu. Stojany na kola včetně dvou boxů budou umístěny při pěší komunikaci před vstupem do objektu. Na místě dnešní výpravní budovy vznikne zastávka náhradní autobusové dopravy a točna autobusů.

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG Rail, která předložila nabídku za 34,4 milionu korun.  Přípravné práce začaly v srpnu letošního roku, hotovo bude příští rok v říjnu.

 

Zdroj: Tiskové zprávy SŽ

Tagy