EU version

Správa železnic spustila osvětovou kampaň o vysokorychlostních tratích

Správa železnic spustila osvětovou kampaň o vysokorychlostních tratích
foto: Archiv/Železnice
02 / 10 / 2021

Český správce železniční infrastruktury Správa železnic spustila osvětovou kampaň, která má veřejnosti vysvětlit význam plánovaných vysokorychlostních tratích (VRT) v zemi. Ve svém animačním videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu vysvětluje, že železniční síť potřebuje proměnu a potřebuje vyhovět požadavkům moderní doby. Zmiňováno je např. to, že nové VRT přinesou zvýšení kapacity železniční sítě, umožní přepravit více cestujících za kratší čas, což bude mít přínos zejména z pohledu dojíždění do zaměstnání, dále přínosy ve vztahu k životnímu prostředí, kdy budou moci být částečně přesunuty přepravy z osobních a nákladních automobilů na železnici. V konečném důsledku budou mít VRT význam i v podobě lepšího propojení regionů, což přinese: snadnější cestování, více pracovních příležitostí, rozvoj turismu, podporu bydlení v regionech a rozvoj podnikání. Od výstavby VRT si Správa železnic slibuje rovnoměrný ekonomický růst celé země.

Tato osvětová kampaň přišla v době, kdy v České republice je výstavba VRT ve velké nevoli veřejnosti, dotčených obcí i soukromých firem, včetně zemědělců, kterých se připravované stavby dotknou. Mezi nejčastější argumenty patří obrovský zábor půdy pro stavbu, vytvoření bariér v území, které již dnes je velmi negativně zasaženo liniovými stavba všeho druhu. Občané a starostové obcí často upozorňují na své obavy z hluku, vibrací, hyzdění krajiny a negativního ovlivnění spodních vod a pitné vody. Dále lidem vadí velký zásah do životního prostředí. Zemědělcům se nelíbí, že těmito stavbami se jim sebere velké množství cenné zemědělské půdy, na což upozorňuje i Zemědělský svaz ČR. Na základě vzniklých negativních postojů proti stavbám VRT vzniklo sdružení „Vrtáci“, které veškeré zainteresované subjekty sdružuje. Dokonce proti stavbám VRT tratí organizuje i podepisování petice. Velký odpor proti výstavbě VRT je na trase Praha – Ústí nad Labem s pokračování směrem na německé Drážďany a Praha – Brno, která má dále pokračovat 2 směry, a to do rakouské Vídně či přes Ostravu do polského Krakowa.

Správa železnic zahájila komunikaci ohledně staveb VRT možná s určitým zpožděním. Nevole dotčených subjektů se zvedla zejména i proto, že se bez jejich vědomí začaly zpracovávat studie proveditelnosti na stavbu VRT a po krajině začali geodeti vyměřovat umístění stavby. To vyvolalo u veřejnosti paniku z toho, co se bude dít. V současné době se Správa železnic snaží již lépe jednat se zástupci krajů, obcí a svou osvětovou činností lépe působit na veřejnost a vysvětlovat přínosy těchto významných dopravních staveb. Dobré příklady si bere např. ze sousedního Německa. Na svých webových stránkách má zřízenou přímo rubriku „VRT“ (pouze v české jazykové mutaci), kde popisuje, k čemu VRT slouží, jak probíhají jednotlivé činnosti a dokonce jsou průběžně zveřejňovány i informace, na kterých obcích a krajských úřadech proběhlo či je plánováno projednání tématu VRT. Další důležitou součástí je marketing směrem k veřejnosti, kterou se Správa železnic začala také velmi intenzivně zabývat. Pro vytvoření marketingové strategie a komunikační kampaně pro výstavbu vysokorychlostních tratí dokonce zadala externí zakázku na rámcovou dohodu na 4 roky. Součástí služeb bude zajištění public relations pro placená i vlastní média, mediální komunikace, tvorba tiskových zpráv, zajišťování tiskových konferencí a eventů pro zástupce médií či krizová komunikace. Kromě toho bude mít na starosti i komunikační projekty pro klienty z veřejného prostoru a veřejné správy, stejně jako setkání s veřejností. Správa železnic se tak snaží odvrátit nepochopení projektů výstavby VRT, které může vyplývat z nedostatečné komunikace a nedostatku informací, které mají dotčené skupiny k dispozici. Proto je její snahou zajistit dostatečnou komunikaci a informování o průběhu přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí, stejně jako o jejich dalších přínosech.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace