EU version

Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků
foto: Archiv/Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků
23 / 01 / 2023

Správa železnic hledá možnosti, jak snižovat hluk v okolí železničních tratí. Proto se aktivně zapojila do realizace projektu s názvem Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků.

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku využívajícího spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí.

Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího snížení hluku o 15 až 20 dB v závislosti na frekvenci. To představuje až o polovinu vyšší účinnost než při použití stávajících stavebně-technických řešení. 

Projekt probíhá za podpory EU. Je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Program Aplikace, Výzva VIII).

Zdroj: Správa železnic

Tagy