EU version

Slovensko zasypal sneh: Železničná doprava opäť víťazí nad kamiónovou

Slovensko zasypal sneh: Železničná doprava opäť víťazí nad kamiónovou
foto: FB ZSSK CARGO/archív
01 / 12 / 2021

Krajinu včera zastihlo husté niekoľkohodinové sneženie, komplikácie sa prejavujú predovšetkým na cestách. Problémy hlásia vodiči na celom území Slovenska. Zmeny počasia a komplikácie na cestách opäť predostierajú otázku aktuálne slabej podpory prepravy tovarov po železnici, ktorá na rozdiel od ciest disponuje vyššou odolnosťou voči nepriaznivým klimatickým podmienkam.

Opäť sa ukazuje ďalšia výhoda železničnej dopravy. K jej schopnostiam prepravovať aj veľkotonážne zásielky, možnosti prepravy nebezpečných nákladov, dobrej predikcii dopravného času, vysokej spoľahlivosti a nižších nákladov, môžeme zaradiť aj nezávislosť na konkrétnej intenzite dopravy  na cestách a vyššiu flexibilitu voči výkyvom počasia. Zatiaľ čo v zime na cestách často kolabuje doprava kvôli snehovým závejom či námraze, udržanie zjazdnosti tratí nepredstavuje problém. Prípadné komplikácie bývajú skôr lokálneho charakteru, najčastejšie na regionálnych tratiach. Aj napriek tomu sa v Európskej únii prepravuje železničnou dopravou iba 18% tovaru a cestnou dopravou 77% tovaru. Zvyšných 5% pripadá na vodnú a leteckú dopravu.  
 
Množstvo železničných prepravcov sa snaží o získanie podpory nákladnej železničnej dopravy. Niektorí prepravcovia idú priamo naproti jej zefektívneniu. Skvelým príkladom je  tzv. Ozdravný plán ZSSK CARGO, do ktorého spadá modernizácia prekládky tovarov, konkrétne presun na automatické rotačné výklopníky a zvýšenie objemu prepravy. V tomto prípade hovoríme o obrovskom posune vpred, ktorý pramení z iniciatívy samotnej spoločnosti.  
 
V podpore železníc Slovensko stále zaostáva. Zatiaľ čo Česká republika dospela k podpore obnoviteľných zdrojov energie a Maďarsko, Taliansko alebo Rakúsko sa predbiehajú, kto v rámci Green Deal podporí železničnú dopravu efektívnejšie, Slovensko podporu železníc zanedbáva a dôsledky môžu byť horšie, než sa zdá.  

Tagy