EU version

Projekt DAC otevřel v týmu European DAC Delivery Programme dosud neprojednávané otázky

Projekt DAC otevřel v týmu European DAC Delivery Programme dosud neprojednávané otázky
foto: Archiv redakce RAILTARGET/Projekt DAC otevřel v týmu European DAC Delivery Programme dosud neprojednávané otázky
15 / 09 / 2023

Projekt Digitálního automatického spřáhla (DAC) otevřel v týmu European DAC Delivery Programme (EDDP) nové, dosud neprojednávané otázky. Na video prezentacích představil tým Europe´s Rail a Deutsche Bahn metodologii, se kterou se bude přistupovat k retrofitům a dovybavení technologií. Data poskytla Deutsche Bahn a zohlednily význam jednotlivých typů lokomotiv pro přepravy, jejich podíl na vozovém parku, stáří a zbývající životnost a dosud známé parametry, které jednotlivé typy lokomotiv kvalifikují pro retrofit, anebo je naopak odsuzují k vyřazení.

Deutsche Bahn v tomto procesu zjistila, že u některých typů nedisponuje potřebnými informacemi od výrobců lokomotiv. Lokomotivy s dostatečnou informační základnou roztřídila do skupin dle schopnost rámu vozidla absorbovat síly DAC (síly dle EN 12663), požadavky na odolnost v kolizi (dle EN 15227), možnost připojení DAC s pomocí různých konstrukční řešení, napájení DAC a možnost integrace digitální datové části DAC. Dále schopnost lokomotivy pojmout dodatečnou hmotnost, zatížení nápravy či pevnost konstrukce nápravy.

Největší železniční dopravce v Německu konstatoval, že u starších lokomotiv v jejím vozovém parku se nelze spolehnout na podporu výrobce. Překvapivé bylo, že instalovat na lokomotivu adaptér DAC je obtížnější u novějších lokomotiv, protože je zde omezení normy EN 15227. Lokomotivy tedy nejsou konstruovány pro DAC, jehož síly působí v ose lokomotivy a vagónů. Velkým problémem je též nárůst celkové hmotnosti lokomotivy, a to opět zejména u novějších modelů. Neexistuje tedy univerzální řešení, jak se s retrofitem DAC na lokomotivách vypořádat. Europe´s Rail tak chystá ještě letos uskutečnit workshop s výrobci lokomotiv a spřáhel.

V říjnu 2023 by měl Europe´s Rail zveřejnit výzvu evropským dopravcům, aby se začali zabývat inventarizací vozového parku a zjistili jeho připravenost na DAC z programu HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-06: Modernizace a dovybavení vozového parku DAC. Získaná data z jednotlivých členských států mají být integrována v centralizované databázi „DAC Cloud“.

Předpokládá se, že v Evropě je v provozu 400 různých typů vozidel. U 181 typů DB provedla vstupní test, přičemž zjistila, že 69 typů lze dodatečně retrofitem vybavit bez jakýchkoli úprav, u 80 typů existují různé druhy dokumentace, 8 typů bude nutné před montáží DAC upravit a 24 typů vozidel bude muset být vyřazeno z provozu. DAC-Cloud by měl být plně financován z prostředků Europe´s Rail a bude obsahovat veřejně přístupnou část a část přístupnou jen držitelům vozidel. Veřejně přístupná část bude sloužit registraci všech typů vozidel a bude obsahovat technické informace k DAC. Soukromá část bude vyhrazena držitelům vozidel, kde bude možné sdílet informace ke konkrétnímu typu vozidla. EDDP jej využije k analýze skutečného stavu vozidel v Evropě a databáze má sloužit k ekonomické rozvaze projektu zavádění DAC.  

Nově se také začíná diskutovat o testování v reálném provozu, které by na rozdíl od dřívějších „předváděcích“ akcí mělo zahrnovat reálné parametry – interoperabilitu, schopnost DAC upgrade na stupeň 5 (plná digitalizace), automatický test brzd, test integrity vlaku a automatické řazení vlaku. Dále kontrolu parkovací brzdy, autonomní posunovací operace, dispečerské řízení. Testovat se bude muset také funkčnost přenosu dat z více zdrojů a interoperabilita v přeshraničním provozu, využitelnost dat z DAC pro plánování jízdních řádů, dynamické řízení logistiky, návaznost na intermodální dopravu a schopnost DAC integrovat do svých funkcí prvky umělé inteligence. Testovat se bude také, jak s DAC mají pracovat zkušebny a schvalovací procedury.

Novou oblastí, se kterou se po četných výzvách dopravců začal Europe´s Rail zabývat, je schvalování vozidel. Níže je uvedeno schéma schvalování DAC na úrovni mechanického spřáhla.

 DAC

Následující schéma znázorňuje návrh schvalovacího postupu pro DAC na plné úrovni digitalizace a automatizace.

 DAC

Palčivou otázkou zůstává schvalování řešení elektromagnetické kompatibility. Existuje totiž mnoho různých národních technických předpisů. Cílem proto bude zajistit, aby žádná další povolování nebyla nutná. V pracovní skupině, ve které je i český zástupce, probíhá velice komplikovaně evropská harmonizace požadavků na EMC (TSI CCS). Protože nejde o železniční, ale elektrotechnickou normu, počítá se s tím, že budoucí TSI k DAC budou na tuto novou normu pouze odkazovat.

Je dobře, že se změnil přístup evropské instituce, která má architekturu projektu Digitálního automatického spřáhla na starosti. Otevírají se nové konkrétní oblasti, v nichž je nutné odvést ještě značný objem práce a všechny elementy DAC otestovat nejen z hlediska technického, ale i dle parametrů, které jsou pro dopravce zásadní. Tedy jak vlastně bude muset být nastaveno nové řízení železničních nákladních podniků, na jaké činnosti bude nutné vyškolit, přeškolit nebo obstarat personál a s jakými finančními náklady bude nakonec DAC spojen.

Zdroj informací: Redakce

Tagy