EU version

Politici STAN, Pirátů i ANO ve shodě: Údržba českých železnic a jejich bezpečnost je prioritou

Politici STAN, Pirátů i ANO ve shodě: Údržba českých železnic a jejich bezpečnost je prioritou
foto: Archives/PSP tiskové materiály/Politici STAN, Pirátů i ANO ve shodě: Údržba českých železnic a jejich bezpečnost je prioritou
21 / 07 / 2022

Podpora železniční dopravy spojuje zástupce všech politických stran. RAILTARGET přináší exkluzivní vyjádření poslance Jiřího Hájka (STAN), Marka Nováka (ANO) i dopravního experta Pirátů, Jana Ličky.

Poslanec Hájek, člen Podvýboru pro dopravu, zmínil ve svém vyjádření především to, že pokud se údržba odkládá, je v konečném důsledku i mnohem dražší. Zároveň uvedl, že hlavní prioritou by mělo být zabezpečení na přejezdech. „Možná že by lidé spíše pochopili situaci spojenou s údržbou železniční sítě na příkladu silniční komunikace. Pokud se silnice neudržuje pravidelně tak ten rozsah škod a následná oprava je samozřejmě větší. Stejně to funguje i na železnici. Tím, že neděláme cyklus údržby tak, jak by měl být pravidelně, tak nejen to, že časově prodlužujeme opravu, ale cena opravy může být i mnohonásobně dražší. Co se týče oprav a bezpečnosti, tak my jsme to diskutovali na klubu i v odborných komisích. Právě bezpečnost by měla dostat zelenou, a protože jsme středem Evropy a jsme tranzitní zemí, potřebujeme mít tratě v pořádku tak, aby odpovídaly všem standardům. Největší prioritou je bezpečnost našich přejezdů, vzhledem k lidem, kteří přes ně každodenně jezdí,“ uvedl Hájek.

Podle názoru poslance Hájka (STAN) bude nutné aktualizovat i státní rozpočet tak, aby odpovídal současným nárokům: „Rozpočet se bude muset aktualizovat už jenom proto, co se děje obecně v geopolitickém prostoru, například válka na Ukrajině, soběstačnost a další s tím spojené věci. Peníze bude potřebovat každý rezort ale musíme si uvědomit, že některé priority budou důležitější, bezpečnost je jedna z nich,“ dodal Hájek.

Podle poslance Marka Nováka (ANO) je cílovým řešením systém ETCS: „Ten problém je mnohem komplexnější. Kdyby stát zastropoval ceny energií, nemuselo by se nikde uvažovat o nějakém zásadním navyšování rozpočtu kvůli energiím. To je neustále to, co nám stát říká – jestli to neuděláme, měli bychom tady ještě inflaci. Bezpečnost, to není problém jen Správy železnic. Správa železnic ještě stále může pracovat z unijních peněz, tam ještě stále něco je, i když je to velmi složité. Nepotřebujeme peníze jenom pro Správu železnic jako takovou, samozřejmě, chceme budovat kvalitní železnice a vedle toho taky vysokorychlostní železnice, ale musíme mít i bezpečné soupravy vybavené systémem ETCS,“ uzavřel téma Novák.

Bezpečnost staví na první místo i Jan Lička (Piráti). „Peněz není nikdy dost, ale primární je, aby byly investovány účelně a jestli mluvíme o účelnosti, tak prioritou je pochopitelně zabezpečení našich tratí, protože když tratě nebudou zabezpečené tak budou vlaky dál havarovat a když vlaky budou dál havarovat, nebudou s nimi jezdit lidi a tím pádem se vlastně ztratí celá pointa toho, proč tu železnici budujeme. Podstatný je také způsob, jakým se s penězi zachází, protože když budete, řekněme investovat do poloprázdných nádražních budov, tak tam můžete utopit miliardy bez velkého efektu, což se momentálně v některých místech i děje. Řada z těch nádraží se opravila za stamiliony a jsou neefektivně využívaná. Nedošlo k jejich využití například na byty nebo sociální centra, je to prostě jenom opravená budova, která z hlediska funkčnosti sítě nemá vliv. To samé nastává, pokud se utratí stamiliony za opravu tratí regionálních cest, aniž by se řešila jejich efektivita a funkčnost. Do zabezpečení by celkově mělo směřovat více peněz, ale souvisí to i s efektivním koordinovaným hospodařením tak, aby bylo společným cílem i efektivní fungování celé sítě. Železnice by měla být uživatelsky přátelská, protože to znamená podporu voličů, to znamená ochotu obětovat pro železnici víc a zaměřit se na ty části železnice, které jsou moderní pro 21. století. To znamená jednak zabezpečení, i ve značkách chybí na naprosté většině tratí a druhak na vysokorychlostní tratě, což v současné kondici ekonomiky znamená sehnat zahraničního investora,“ řekl redakci RAILTARGET exkluzivně dopravní expert Pirátů Lička.

Zásadním bodem pro aktuální kondici české železniční sítě je však rozhodnutí Ministerstva dopravy v čele s ministrem Martinem Kupkou. Ještě v průběhu léta by Správa železnic měla dostat půl miliardy korun právě na údržbu české železniční sítě. Právě díky tomu by měly být vyřešeny veškeré krizové úseky českých tratí.

Tagy